Gemeentebelang vraagt om Dag van de Duurzaamheid

14 november 2018

Van het gas af, hoe doe je dat? Hoe kan ik bijen in mijn tuin meer ruimte geven? Hoe kan ik het best energie besparen? Hoe vraag ik subsidie aan voor een warmtepomp? Zo maar enkele vragen waar ook Gemeentebelang het antwoord niet op weet. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we uiteindelijk geheel fossielvrij en circulair willen worden. Ook willen we dat de volgende generaties van onze natuur kunnen blijven genieten. Deze doelstellingen hebben verband met elkaar en zonder de ene kan de andere niet goed uitgevoerd worden.

Reden voor Gemeentebelang het Nunspeets college te vragen of de gemeente in oktober 2019 de “dag van de duurzaamheid” voor haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Nunspeet wil organiseren. Een soort beurs dus, waar informatie en ideeën op gebied van energiewinning en -besparing, natuurinrichting, circulaire afvalinzameling etc. opgedaan kan worden.

Wethouder Groothuis heeft toegezegd deze vraag mee te nemen met de behandeling van het duurzaamheidsplan over een aantal maanden. “Verduurzamen is een complexe uitdaging en Gemeentebelang vind het belangrijk dat iedereen bij het proces van het “Duurzaam doen” betrokken wordt, aldus Edward Koers”.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...