Gemeentebelang vraagt om visie wonen en zorg

17 november 2022

Nunspeet – Het college van Nunspeet geeft aan dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het combineren van wonen en zorg. Dit als reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelang. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2023 bekend gemaakt. Er zijn verschillende zorgaanbieders, het zorgkantoor en de wooncorporatie bij betrokken geweest.

In de commissie Ruimte en Wonen was hier al een aantal keren om gevraagd. Om goed op de hoogte te blijven rondom dit onderwerp zijn de raadsleden Martin Juffer en Corrie Jansen naar een minisymposium geweest over de combinatie wonen en zorg. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er voldoende passende woningen komen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking. Daarbij wil de lokale partij ook voldoende aandacht voor de uitstroom vanuit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de mogelijkheid om te wonen in combinatie met welzijn. Op basis van het genoemde onderzoek moet onder andere bepaald worden hoeveel en welke woningen voor deze doelgroepen nodig zijn.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat belangenvertegenwoordigers goed betrokken worden bij de uitwerking van de visie en dat de visie goed aansluit bij de vraag vanuit onze eigen inwoners. Raadslid Corrie Jansen: “wij gunnen iedereen een goed passende woning in onze gemeente, maar dit geldt zeker ook voor onze eigen inwoners. Meergeneratiehofjes zou bijvoorbeeld een goed concept zijn om de combinatie van wonen en welzijn voor eigen inwoners te realiseren.

Raadslid Martin Juffer vult aan: “Wij zien kans om welzijn, wonen en zorg als cluster met elkaar te verbinden zodat er locaties ontstaan zoals de Veluwse Heuvel. Locaties waar iedere inwoner van onze gemeente graag verder oud wil worden en zelf de regie kan houden.”

 

Eerdere nieuwsberichten

Werkbezoeken

Werkbezoeken

De afgelopen maanden heeft Gemeentebelang diverse interessante en zinvolle werkbezoeken afgelegd. Het is niet alleen...