Gemeentebelang: Vrijwilligers enorm belangrijk voor de scouting

17 oktober 2021

Tijdens een werkbezoek aan de scouting door een deel van de fractie van Gemeentebelang is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk de bijdrage van de vrijwilligers voor deze organisatie is.

De rond de 120 leden van de scouting krijgen activiteiten aangeboden die als kenmerk hebben dat ze leerzaam zijn en dat er geen competitiedrang inzit. Het gaat er met name om dat de kinderen van 5-18 jaar leren voor zichzelf te zorgen en dat ze doorlopend leren. Hierin staat het buitenleven centraal. Dit vergt veel begeleiding en daar zorgt een leger van ruim 60 gemotiveerde vrijwilligers voor.

Aangezien de vereniging beperkte middelen heeft uit verhuur van de beschikbare panden en beperkte bijdrage  vanuit de leden doen deze vrijwilligers ook enorm veel aan het onderhoud van de panden.

Het bestuur ziet als grote uitdagingen voor de nabije toekomst enerzijds het wegwerken van de wachtlijst van potentiële leden, op zich een luxeprobleem in deze tijd maar er moet wel een oplossing worden gevonden en anderzijds het achterstallig onderhoud van de panden. Hier moet echt wat aan gebeuren maar dit kan niet meer volledig neergelegd worden bij de vrijwilligers en de reserves schieten te kort om dit te laten doen.

Eerdere nieuwsberichten