Gemeentebelang: waarop moet woningbouw in Hulshorst wachten?

25 januari 2022

Hulshorst – Op 9 november is er door een initiatiefnemer een verzoek ingediend om woningen te bouwen op het terrein van camping de Hoefstal. Dit verzoek is positief beoordeeld vanuit de ambtelijke organisatie en valt ook volgens Gemeentebelang binnen de afgesproken regels. Op basis daarvan heeft de initiatiefnemer vervolgonderzoeken opgestart om vertraging te voorkomen.

Tot teleurstelling en verbazing van de initiatiefnemer en Gemeentebelang is na een eerder bericht van uitstel het bericht gekomen dat het proces voorlopig wordt opgeschort. Dit terwijl volgens de ingewijden  het plan al volledig is inclusief een gesprek met omwonenden (de omgevingsdialoog) en een duidelijke onderbouwing dat deze starterswoningen en doorstroomwoningen prima in onze woonvisie passen.  De verwachte vertraging kan tot een heel jaar oplopen. Fractielid Corrie Jansen:” wij snappen de beweegredenen niet van de gemeente, zeker niet nu bouwen in alle kernen zo noodzakelijk is”.

Gestelde vragen

Aangezien dit proces op deze wijze om voor ons onduidelijke redenen vertraging oploopt heeft Gemeentebelang de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Kan het college aangeven waarom de toezegging van snelle wijziging van het bestemmingsplan nog niet is nagekomen?
  • Ziet het college de risico’s die de initiatiefnemer loopt met betrekking tot de opgestarte onderzoeken, oponthoud bij het implementeren van de omgevingswet en stijgende bouwkosten?
  • Kan het college toezeggen dit principeverzoek met extra grote spoed, nog voor de verkiezingen, te behandelen en niet verder te vertragen door het op andere plannen te laten wachten.

Fractievoorzitter Marc Konings: “het is belangrijk dat de inwoners zich netjes behandeld voelen door de overheid. Dat houdt overigens lang niet altijd in dat je je zin krijgt. In dit geval vinden we dat de initiatiefnemer recht heeft op duidelijkheid op zeer korte termijn”.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...