Gemeentebelang: We zijn er klaar voor!

28 september 2022

Nunspeet – Hoewel veel politiek werk in de vakantieperiode gewoon is doorgegaan, ook de inwoners en ondernemers zitten immers niet stil, is deze week de formele start van het nieuwe collegejaar met de eerste raadsvergadering.

Gemeentebelang heeft er vertrouwen in dat in de komende periode, op basis van het afgesloten raadsakkoord en met alle partijen vertegenwoordigd in het college, er goed samengewerkt kan worden en er mooie resultaten geboekt kunnen worden. Volgens fractievoorzitter Marc Konings is die samenwerking hard nodig, omdat er forse uitdagingen liggen op het gebied van met name woningbouw en de zorgen rondom de inflatie: “We hebben het over een breed pallet aan onderwerpen in de raad maar deze onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda. Dit omdat ze de inwoners en ondernemers direct raken. We zien ook dat veel inwoners en ondernemers zich zorgen maken over bijvoorbeeld hun energierekening. Daar kunnen we als gemeente niet direct een oplossing voor bieden, maar wel oog voor hebben en ondersteunen waar mogelijk.

Vicefractievoorzitter Pieter-Jan van Rossen vult aan: ”Doordat er steeds meer taken op het bordje van de gemeente komen is het goed dat we een grote en breed geïnteresseerde fractie en steunfractie hebben. Duurzaamheid, de revitalisering van de stationsomgeving en het gezond houden van de financiën van de gemeente zijn een paar van die onderwerpen waar we het de komende periode veel over zullen hebben”

In de commissievergaderingen zijn de agendapunten voor de komende raadsvergadering al aan de orde geweest. De raadsvergadering is donderdag a.s. om 19.30 en is via de site van de gemeente te volgen.

foto: Cora van Hal

 

 

Eerdere nieuwsberichten