Gemeentebelang wil Nunspeetse paden open houden

19 maart 2019

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet pleit bij het college van B&W voor het openhouden van Nunspeetse wandel- en fietspaden. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media en vragen van verontruste inwoners over het voornemen van de provincie Gelderland en natuurorganisaties om paden af te sluiten.

De reden van deze afsluitingen is het onder druk staan van de biodiversiteit op Veluwe. Een probleem dat Gemeentebelang onderkent en zich ook zorgen over maakt. Volgens raadslid Pieter-Jan van Rossen is het afsluiten van paden echter ongewenst: “De natuur is een onmisbaar onderdeel van den gemeente Nunspeet, zowel voor gasten als eigen inwoners. Die moeten we beschermen, maar ook van kunnen genieten en in kunnen recreëren.” In een aantal schriftelijke vragen aan het college vraagt Gemeentebelang daarom het recreatieve product van Nunspeet toegankelijk te houden en paden op grond van de gemeente open te houden.

Handhaven

“Daarnaast zien we graag dat de gemeente in gesprek blijft met andere grondeigenaren om afsluitingen op hun grond tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien wordt in de berichtgeving door gedeputeerde Schouten gesteld dat recreanten die buiten de gebaande paden treden schade veroorzaken aan kwetsbare ecosystemen. Dat klopt, maar volgens ons moet dan handhaving het antwoord zijn.”, aldus Van Rossen.

Dat handhaving lastig is onderkent Gemeentebelang ook, “maar dat geldt ook als er paden afgesloten worden. Alleen wordt dan de recreant die wél behoedzaam en verstandig met onze natuur omgaat benadeelt. De enkeling die zich nu niet aan de regels houdt zal dat niet ineens wél doen als een pad is afgesloten.”

Tijdelijke afsluiting

Als dan toch blijkt dat er geen andere beheersmaatregelen mogelijk zijn dan afsluiting, ziet Gemeentebelang dit graag tot een minimum beperkt en daar waar mogelijk van tijdelijke aard. Dit gebeurt nu op enkele plekken, bijvoorbeeld tijdens de bronst, ook. Van Rossen: “Als er écht geen andere mogelijkheden bestaan, sluit dan bijvoorbeeld enkele paden alleen af tijdens de broedperiode van kwetsbare vogelsoorten en zorg tegelijkertijd voor voldoende alternatieven. Zo kunnen recreanten de rest van het jaar wél genieten van de prachtige natuur.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...