Gemeentebelang wil vaart in de woonmarkt krijgen

10 november 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet wil dat er meer vaart komt in de woningmarkt. Om daar een aanzet toe te geven vraagt de lokale partij een visie van het college van Burgemeester en Wethouders, waarin beproefde woonconcepten en mogelijkheden komen om de woonmarkt op gang te helpen. Hiervoor hebben zij diverse voorbeelden.

Al verschillende jaren vraagt de partij bij monde van raadslid Corrie Jansen om beproefde concepten te bespreken en in de gemeente toe te passen: “Dit met als doel iedere wachtende, van woonstarters tot ouderen, zo snel mogelijk aan een woning te helpen. Dit gesprek gaat nu plaatsvinden.”

In de laatste maanden zijn er veel werkbezoeken en gesprekken vanuit Gemeentebelang geweest met organisaties als Omnia Wonen, de Stichting Huurdersbelangen Omnia en de PCOB (Ouderenbond Nunspeet) en is er herhaaldelijk gesproken over wonen. Diverse inwoners hebben Gemeentebelang benaderd met ideeën die mogelijk helpen om bijvoorbeeld doorstroom te bevorderen of woningen zo goedkoop mogelijk te kunnen bouwen.

Er is door Jansen om de mogelijkheid tot woningsplitsing gevraagd en de hospita regeling. Modulair bouwen is als mogelijkheid genoemd, evenals zogenoemde Duokoop en Knarrenhofjes. Bouwen met eigen hout is ook aangedragen en worden ideeën om woningen primair voor eigen inwoners te bouwen door de partij genoemd.

Raadslid Jansen:” Vanuit de wooncorporaties en organisaties die veel met wonen te maken hebben, horen wij met name dat er best een laag hoger gebouwd kan worden en dat de instroom voor de woonstarter en doorstroom bevorderd moet worden. Dit laatste zou mogelijk zijn om een woonconsulent van Omnia wonen te koppelen aan onze ouderenadviseurs. Zij kunnen inwoners van de juiste informatie voorzien met betrekking tot huurtoeslag, administratie maar ook het ontzorgen bij de verhuizing zelf.”

Gemeentebelang ziet graag beproefde concepten toegepast worden zodat er degelijke, duurzame woningen toegevoegd worden aan onze gemeente die de instroom, de doorstroom en passende woningen voor iedereen mogelijk maken.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...