Gemeentebelang wil verder investeren in breedtesport

27 mei 2021

Nunspeet – Gemeentebelang heeft in de raadsvergadering een wijziging voorgesteld op het voorgestelde beleid rondom kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. De lokale partij wil in alle kernen voldoende ruimte hebben om het hele jaar te kunnen sporten en bewegen. Het voorstel kon rekenen op een raadsmeerderheid.

 Multifunctioneel gebruik

Kunstgras is veel minder kwetsbaar dan natuurgras en daarom zijn de verenigingen minder afhankelijk van de weersomstandigheden en de kwaliteit van het veld. Raadslid Ans Pluim: “De beschikbaarheid van kunstgras betekent dat het veld het hele jaar bespeelbaar is. Daarnaast is een kunstgrasveld ook inzetbaar voor andere doeleinden, belangrijk voor  evenementen zoals Koningsdag, bewegingsonderwijs en breedtesport”.

Afspraken nakomen

De gemeente heeft in 2008 drie kunstgrasvelden in Elspeet, Hulshorst en Nunspeet gerealiseerd. De toplagen van Elspeet, Hulshorst en Nunspeet zijn voor 15 jaar in de boeken gezet en zijn in 2023 aan vervanging toe. Het college heeft de vervanging van de toplagen naar voren gehaald en toegezegd alle toplagen alvast in 2020 te vervangen. Door onder andere  aangescherpte milieueisen zijn de kosten hiervan hoger dan begroot. Om deze reden dreigde de kunstgrasvelden in het gedrang te komen en is een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Fractievoorzitter Marc Konings: “De besturen van de verenigingen gaven bij ons aan hun toekomstplannen op kunstgras gebaseerd te hebben. En Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de gemeente haar afspraken nakomt. Met kunstgras kunnen de verenigingen nu en in de toekomst letterlijk beter uit de voeten.

Beleid gewijzigd

Naar aanleiding van het goedgekeurde amendement gaat het college haar plannen bijstellen. De toplaag van het kunstgrasveld in Elspeet (2023) en Nunspeet (2021) wordt vervangen. De toplaag van het veld in Hulshorst krijgt extra onderhoud in afwachting van de invulling van het gebied rondom de voetbalvelden en een eventueel vierde veld. Mocht blijken dat een vierde veld niet tot de mogelijkheden bestaat dan komt er in Hulshorst een nieuwe toplaag. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de vereniging. Ans Pluim: “De keuzes zijn goed voor zowel de voetbalverenigingen als de breedtesport in onze gemeente. Gemeentebelang geeft graag meer ruimte aan breedtesport en is blij dat een belangrijk deel van de raad ons steunt en de stap vooruit wil maken”.

 

Eerdere nieuwsberichten