Gemeentebelang wil waar mogelijk hoger bouwen

18 mei 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft in de commissievergadering Ruimte en Wonen opnieuw het college gevraagd om een overzicht aan te leveren of het toestaan van een extra woonlaag zou kunnen leiden tot het beschikbaar krijgen van meer betaalbare woningen. Een extra woonlaag zou mogelijk, met de huidige hoge bouwkosten, meer initiatieven rendabel maken.

 Vraag hoger dan aanbod

Net als in de rest van het land is de vraag naar (betaalbare) woningen veel groter dan het aanbod. Hoewel er fors gebouwd wordt in Nunspeet en er ook diverse inbreiding- en uitbreidingsinitiatieven zijn wijzen de woningbehoeftecijfers uit dat dit probleem zich niet zomaar laat oplossen.  Op initiatief van de lokale partij zal na de zomer in de commissie gesproken worden over diverse creatieve woonoplossingen. Te denken valt aan knarrenhofjes, snelle bouwconstructies, duo koop en bevorderen van doorstroom, maar zeker ook het toevoegen van een extra woonlaag waar dit passend is. Fractielid Corrie Jansen: “We moeten zoeken naar oplossingen om betaalbaar wonen voor alle doelgroepen in Nunspeet te kunnen realiseren. We zullen alle mogelijkheden moeten meenemen.”

Stadse fratsen

Een extra woonlaag toevoegen waar dit (mogelijk) passend kan zijn , is wat Gemeentebelang betreft een zeer realistisch scenario om te onderzoeken. Waar nu vaak de limiet gelegd wordt bij twee woonlagen en een kap lijkt een extra woonlaag een  goede optie. Corrie Jansen: “Uiteraard willen we geen hoogbouw in Nunspeet want de woningbouw moet wel passen bij de Nunspeetse schaal en sfeer. Met vier lagen in plaats van drie kun je toch echt niet spreken van stadse fratsen, daar zijn wij ook niet van. Trouwens, er zijn al genoeg appartementsgebouwen die ook zo hoog of zelfs hoger zijn in onze gemeente.”

Terughoudend college

Tot verbazing van Gemeentebelang stond in de stukken bij het agendapunt Woningbouw op maat dat het college op dit punt erg terughoudend is. Fractievoorzitter Marc Konings: “Wij begrijpen dit echt niet. Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om uit te rekenen dat meer woningen op hetzelfde aantal vierkante meters leidt tot een lagere kostprijs en dus ook koop- of huurprijs. Een overzicht naar de mogelijkheden hiervan lijkt ons zeker de moeite waard en daar kunnen we dan de discussie over voeren.”

Naar aanleiding van de vragen van Gemeentebelang gaf de wethouder aan dat het denkbaar is om dit per locatie mee te nemen als mogelijkheid. De lokale partij roept dan ook toekomstige initiatiefnemers op om richting de toekomst deze mogelijkheid mee te nemen.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...