Gemeentebelang: windmolens langs A28, niet langs het Veluwemeer

25 maart 2021

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet  doet een dringende oproep om het plaatsen van windmolens langs de A28 toch verder te onderzoeken als alternatief voor eventuele locaties langs het Veluwemeer. De oproep werd gedaan tijdens een speciale  regionale bijeenkomst van raadsleden over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze oproep vond bijval binnen eigen onze eigen  gemeente maar ook daarbuiten en Gemeentebelang zal zich er dan ook voor inzetten om deze aanvulling in de raadsvergadering van aanstaande donderdag bekrachtigd te krijgen. 

Namens Gemeentebelang voerden raadslid Corrie Jansen en fractievoorzitter Marc Konings het woord in deze bijeenkomst. Volgens  Corrie Jansen is het effect van de grote windturbines voor de inwoners,  de recreatieve waarde en de landschappelijke waarde van de Veluwemeerkust te groot. Daarom moet beter onderzocht worden of en welke alternatieven mogelijk zijn: “Ook Gemeentebelang ziet in waarom we moeten overstappen op meer duurzame energie, maar als het aankomt op windturbines willen we die dan wel graag op plekken waar ze het minste overlast geven of verstoren. Langs de A28 lijkt ons daar een betere plek voor, maar is tot nu toe afgedaan omdat het lastig te realiseren is. Wat ons betreft moet daar toch écht beter naar gekeken worden.” Het raadslid voegt er aan toe dat Gemeentebelang daarbij ook kijkt naar draagvlak onder inwoners: “Uit een enquête is gebleken dat het merendeel van de inwoners van Nunspeet, maar ook in andere gemeenten, liever geen windturbines zien langs het Veluwemeer.”

Het gebied langs de A28 is zogenoemd Natura2000 gebied, wat maakt dat Europese regelgeving het plaatsen van windmolens bemoeilijkt. Volgens Marc Konings is dat moeilijk uitlegbaar: “Uiteraard moeten en willen we  ook in Nunspeet de nodige stappen nemen om nieuwe energie op te wekken, maar worden we, als we kijken naar voorkeurslocaties gehinderd door natuurwetgeving. De opdracht om nieuwe energie op te wekken en tegelijkertijd onverkort vasthouden aan de natuurwetgeving gaat in onze omgeving echt niet lukken. Er zal echt een balans gevonden moeten worden. Daarom ligt er wat ons betreft ook een taak bij hogere overheden om goed te kijken naar wat er wél mogelijk is in plaats van aan te geven wat er allemaal niet kan.”

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...