Gemeentebelang zet inwoners en ondernemers centraal

26 oktober 2021

In de raadsvergadering van oktober spreekt de gemeenteraad traditiegetrouw over de meerjarenbegroting van de gemeente. Het is belangrijk om ook tijdens een coronapandemie het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Gemeentebelang heeft in het voortraject daarom extra ingezet op leefbaarheid en ziet bijna al haar wensen ingevuld in de voorgestelde begroting vanuit het college.

Wensen aan de voorkant meenemen

In het voortraject zijn in de perspectievennota de wensen van alle fracties al benoemd en  neergelegd bij het college. Tot op heden was de begrotingsbehandeling meer een formaliteit, omdat tijdens de behandeling er nauwelijks nog ruimte was om wensen in te brengen. Ook fractievoorzitter Marc Konings heeft deze wijze van begrotingsbehandeling  meerdere malen ter discussie gesteld. Dit heeft geresulteerd in het  werken met een perspectievennota en het meenemen van de wensen aan de voorkant.

Lang niet alles hoeft geld te kosten

Namens Gemeentebelang heeft de fractievoorzitter aandacht gevraagd voor zaken die direct profijt opleveren voor de inwoners en ondernemers en weinig financiële middelen vragen. Zodoende komt er via een herschikking van de BOA-capaciteit meer blauw op straat. Ook komt er een onderzoek naar alternatieve woonconcepten, zodat we een vitale woonomgeving blijven behouden. Daarnaast is er een toezegging voor een evenemententerrein als onderdeel van het evenementenbeleid. En de verbetering van de dienstverlening vanuit het gemeentehuis en een onderzoek naar de uitbreiding van de schaapskooi zijn ook meegenomen in de begroting. Dit zijn mooie voorbeelden van hoe het vergroten van de leefbaarheid in de lokale samenleving niet altijd meer geld hoeft te kosten. Gemeentebelang ziet daarom graag dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers op zoek blijft gaan naar praktische oplossingen.

Daarnaast is Gemeentebelang blij dat er in de begroting geld is opgenomen voor de invulling van een sociaal regisseur, omdat de verwachting is dat die zichzelf ruimschoots gaat terugverdienen,  en voor de verkeersplannen in het Centrum van Vierhouten en een onderzoek naar verbeteringen van de verkeerssituatie op de kruising bij Halfweg.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...