Gemeentebelang: zet steunpakket cultuur optimaal in!

7 januari 2021

NunspeetAfgelopen december is bekend geworden dat het rijk met het 2e steunpakket 482 miljoen heeft vrijgemaakt voor de cultuursector. Onderdeel van het tweede sectorspecifieke steunpakket is een bijdrage van 150 miljoen euro voor gemeenten ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur.

Met de namen van Jos Lussenburg en Jaap Hiddink als oprichters moge het duidelijk zijn dat Gemeentebelang kunst en cultuur een warm hart toedraagt en het belang hiervan voor de lokale samenleving hier nogmaals wil onderstrepen.

Gevraagd is of het college al inzicht heeft om hoeveel geld het gaat voor onze gemeente en of het college een toelichting kan geven hoe de gemeente om gaat met deze middelen die specifiek voor de culturele sector zijn bedoeld. Daarnaast wil Gemeentebelang weten of er bijvoorbeeld op dit moment aanvragen van culturele instellingen zijn die uit deze bijdrage betaald gaan worden en of het is al duidelijk is wat er met de middelen die eventueel overblijven gaat gebeuren.

Veel vragen om helder te krijgen of het geld dat bedoeld is om de cultuursector te ondersteunen ook daadwerkelijk terecht komt bij de beoogde theaters en musea om zo te zorgen dat de voor onze inwoners en toeristen zo belangrijke culturele sector maximaal overeind blijft.

Eerdere nieuwsberichten

Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Onderstaande column is deze week te lezen in de Nunspeet Huis aan Huis. Wat is wijsheid? Het houdt de gemoederen al...

Nunspeetse Heideloop

Nunspeetse Heideloop

Op 26 augustus zal de jaarlijkse Nunspeetse Heideloop gehouden worden met de start vanuit het dorpshuis de Horsterhoek...