Goede voornemens

5 januari 2019

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Tenminste, zo kijken veel mensen naar de jaarwisseling. Daarbij komen uiteraard de onvermijdelijke goede voornemens om de hoek kijken. Waarvan, laten we eerlijk zijn, het grootste deel tegen het einde van januari alweer gestrand is.

Welbeschouwd zijn goede voornemens meestal zaken die je al veel langer anders wilt gaan doen of waarvan je al heel lang weet dat het anders moet, maar het ontbrak tot nu toe aan motivatie of kans om er ook uitvoering aan te geven. En dan blijkt dat, hoezeer we onszelf dat ook wijsmaken, het verspringen van de kalender dat ook niet verandert.

En dat is nu juist de crux. Zonder uitvoering zijn voornemens niets waard. Of zoals Margaret Thatcher het al eens verwoordde: Niemand zou zich de Barmhartige Samaritaan herinneren als hij enkel goede voornemens had.

Met het nieuwe jaar en de goede voornemens begint ook het ‘rondtrekkende circus’ van nieuwjaarsrecepties. De aftrap was afgelopen woensdag in de Veluvine, waar de burgemeester namens de gemeente het nieuwe jaar inluidde. In zijn toespraak sprak hij over verbinding, dat dit gaat over het overbruggen van verschillen en hoe je een eenheid kan zijn in verscheidenheid. Treffend, dit is al sinds de oprichting de kern van Gemeentebelang en, ruim 70 jaar later, nog altijd actueel. Nog steeds kan Nunspeet af en toe wel wat meer verbinding gebruiken.

Laat ik voorop stellen dat we heel veel goed doen in onze gemeente. Maar daar waar we het fundamenteel oneens zijn met elkaar, neigen we er vaak naar om positie te kiezen tegenover elkaar, in plaats van naast elkaar. Heel menselijk uiteraard, maar soms zo contraproductief. We komen zoveel verder door in verbinding te blijven. Door naast elkaar te blijven staan, door het gesprek aan te gaan, door te blijven zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Dat klinkt heel wollig, maar kan vaak heel praktisch zijn. Nunspeet kent een behoorlijk pluriforme samenleving en door, heel praktisch, in gesprek te blijven, blijven we in onze verscheidenheid één.

Misschien moet dat dan maar ons goede voornemen zijn: wat vaker verbinding zoeken. Of het nu over de buren, de kerk, de sportvereniging, de gemeente of over politici gaat, we gaan zonder twijfel iets aangenamer het jaar door als we in verbinding komen en blijven. Moeten we het natuurlijk wel het hele jaar volhouden! Doet u mee?

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Kloof

Kloof

Ook als lokale partij hebben wij uiteraard de verkiezingen voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer...

Wauw, wat is dit mooi geworden!

Wauw, wat is dit mooi geworden!

In 2017 heeft de gemeenteraad unaniem besloten over te gaan tot herinrichting van het sportpark in Nunspeet. In 2021...

Elektrificatie of kortsluiting?

Elektrificatie of kortsluiting?

Afgelopen donderdagavond stond het onderwerp “Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven” op de agenda van de...