GPS, een dubbel gevoel

27 februari 2021

Zou er iemand in Nunspeet zijn die de Gecombineerde Pluimvee Slachterij niet kende? Wie heeft er geen vakantiewerk gedaan of er een bijbaantje gehad. Of er zijn of haar vaste baan gehad?

Faillissement

Een paar jaar geleden werden wij als raad er rondgeleid, een familiebedrijf dat in 40 jaar uitgegroeid was tot een moderne onderneming met een groot afzetgebied in heel Europa.

Het is triest dat door de situatie van nu dit eindigde in een faillissement. Het was qua productie op één locatie het grootste bedrijf in de Benelux. Daar was Nunspeet trots op en Gemeentebelang ook. Wij als fractie zetten ons graag in voor de belangen van onze ondernemers omdat zij er mede voor zorgen dat er werkgelegenheid in Nunspeet is, ontstaat en blijft.

Nieuwe kansen

Door een goede alertheid is het de gemeente gelukt om de onbebouwde grond te kunnen kopen. In deze situatie beter dan dat bijvoorbeeld een investeerder uit een ander deel van Nederland het koopt en het gaat gebruiken voor autosloop of wat ook. Nu kan deze 5 ha aangesloten worden bij het terrein van de Kolk en onder dezelfde voorwaarden ter zijne tijd uitgegeven worden. Dit levert nieuwe kansen op voor onze ondernemers. Kansen die nodig zijn omdat er nog altijd ondernemers zijn die ruimte zoeken of uit hun jasje groeien. Daarom mocht ik vanuit onze fractie tijdens de raadsvergadering ook duidelijk instemmen met het voorstel om de 5 ha onbebouwde  grond te kopen. Ondertussen zijn er veel bedrijven doorgestroomd vanaf andere industrieterreinen naar de Kolk en zo is er een mooie doorstroom van groeiers en zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen voor starters in de leeggekomen panden. Het is goed voor onze gemeente en onze inwoners dat er zoveel bedrijvigheid is.

Er is nog een belangrijke kans ontstaan. Bij alle bouwactiviteiten is het nodig om stikstof op “voorraad” te hebben. Nu de GPS is gestopt is ook hun stikstof op de markt gekomen. Deze heeft de gemeente ook kunnen kopen en dit is te gebruiken bij de aanleg van onze stationsomgeving maar ook bij andere toekomstige projecten waar compensatie voor wat betreft stikstof nodig is.

Banenmarkt

Vanuit Gemeentebelang begrijpen wij dat, nu de werknemers geen baan meer hebben, het voor hen een onzekere tijd was. Wij hopen dat de banenmarkt die mede door de gemeente is georganiseerd de ex-werknemers weer aan werk helpt. Wij wensen hen succes.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...