Heeft oud papier ophalen nog nut?

28 januari 2020

NunspeetSinds eind november bekend werd dat de subsidie op oud papier per 1 januari ging stoppen kreeg Gemeentebelang veel vragen hoe het nu met het oud papier moest.

Raadslid Corrie Jansen: “Het bericht dat de subsidie regeling per 1 januari 2020 zou gaan stoppen kwam erg laat zodat de organisaties hier niet op konden anticiperen. Verschillende organisaties en veel goede doelen zouden een belangrijke bron van financiën kwijt raken. Het stoppen betekent ook dat bij hoogbouw, waar geen papier containers zijn, het papier bij het restafval gaat komen. Hierbij hebben we het over tonnen papier. Daarom hebben wij meteen vragen aan het college gesteld of er een overgangsregeling zou kunnen komen om het gat in diverse begrotingen minder diep te laten worden en er minder oud papier bij het restafval zal komen. “.

Gelukkig hebben veel woningen een eigen papiercontainer zodat daar het papier niet bij het restafval komt. Verder wordt er nog naar oplossingen gezocht om ook bij de hoogbouw het papier gescheiden te houden van het restafval.

Het college is, onder bepaalde voorwaarden, gekomen met een overgangsregeling. Het is aan de organisaties om te bepalen of de inzet van onder andere veel vrijwilligers en de kosten opwegen tegen het geboden bedrag per ton oud papier.

Mede naar aanleiding van de vragen van Gemeentebelang heeft ook de ChristenUnie in de commissievergadering van 9 januari jl. dit aangekaart en voorbeelden genoemd van diverse organisaties en scholen die inzamelpunten hebben opgezet.

Om het wegvallen van de ‘oud papierinkomsten’ voor deze verenigingen en instellingen voor dit jaar (2020) te verzachten hebben B&W besloten hen voor het jaar 2020 te compenseren tot een garantieprijs van netto €25,00 per ton, en organisaties die het oud papier ophalen bij appartementencomplexen tot €30,00 per ton. De vraag is wel of dit de pijn echt verzacht en of een overgangsregeling wel voldoende stimulans is om de vrijwilligers te motiveren.

 

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...