Het belang van borstonderzoek

2 maart 2024

Borstonderzoek vormt een essentieel onderdeel van gezondheidsbewustzijn voor vrouwen van alle leeftijden. Het regelmatig uitvoeren van borstonderzoek kan bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van borstkanker, wat de kans op een succesvolle behandeling vergroot. In deze weblog ga ik dieper in op het belang van borstonderzoek, verschillende onderzoeksmethoden en zelfonderzoekstechnieken.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vroegtijdige detectie is cruciaal voor een succesvolle behandeling en kan levens redden. Borstonderzoek kan helpen bij het identificeren van afwijkingen in de borst, zelfs voordat symptomen merkbaar zijn.

Er zijn verschillende methoden van borstonderzoek, waaronder zelfonderzoek, klinisch borstonderzoek en mammografie.

In veel landen worden vrouwen routinematig uitgenodigd voor borstonderzoek via mammografie op basis van leeftijdsgroepen. De frequentie en leeftijd voor deze uitnodigingen kunnen variëren afhankelijk van de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten. Over het algemeen worden vrouwen tussen de leeftijd van 50 en 74 jaar vaak om de twee jaar uitgenodigd voor een mammografie, omdat borstkanker het meest voorkomt bij vrouwen van deze leeftijdsgroep en regelmatige screening kan helpen bij vroegtijdige detectie.

Politieke inspanningen, zoals de motie 28 oktober 2021 motie borstonderzoek voorgesteld door Gemeentebelang, CDA lokaal, PVDA-Groenlinks en Liberaal Nunspeet, benadrukken het belang van regelmatige borstonderzoeken. Gemeentebelang bracht de motie in en uitte daarmee haar zorgen over het voornemen periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdeliijk te verlengen van twee jaarlijks naar driejaarlijks, vanwege de onmogelijkheid om landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen. Hoewel de motie niet werd aangenomen, blijft het onderwerp van cruciaal belang voor volksgezondheid en beleidsvorming.

Gemakkelijke toegang tot borstonderzoek is van vitaal belang. Voor vrouwen die moeite hebben met het bereiken van medische faciliteiten voor mammografieën, kan de inzet van mobiele mammografiebussen een waardevolle oplossing bieden. Deze bussen zijn uitgerust met mammografie-apparatuur en reizen naar verschillende locaties om screeningsdiensten aan te bieden. Ze spelen een cruciale rol bij het vergroten van de toegang tot borstonderzoek, met name voor vrouwen in landelijke gebieden of voor degenen die moeite hebben met mobiliteit.

Het is van het grootste belang om het bewustzijn rond borstonderzoek te vergroten en toegang tot screeningsdiensten te verbeteren. Gemeentebelang vindt het heel belangrijk dat vrouwen in onze gemeente (en daarbuiten) goede toegang hebben tot het zo noodzakelijke borstonderzoek. En hoewel de Rijksoverheid hier met name over beslist, doen we alles wat in ons bereik ligt om dit voor onze inwoners te verbeteren.

Petra van Olst

Eerdere blogs

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...

Bezwaar…ja en?

Bezwaar…ja en?

Heb je eindelijk een woning is er 1 bezwaarmaker...Wat voor gevolgen heeft dit zoal? Onderstaande is een ingekort...