Het eerlijke verhaal

18 december 2021

De afgelopen weken en maanden stond onder andere in het teken van recreatiezonering en dan met name de maatregelen op het Hulshorsterzand. Na het lange proces van participatie hing met name nog één groot pijnpunt boven de markt: het verlengde broedseizoen. Onze vreugde was dan ook groot toen Natuurmonumenten daar, tegen de verwachting in, alsnog van afzag, o.a. na een brief van de gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten. Ook de buurtvereniging Hulshorst en andere belanghebbenden reageerden positief op de uitkomst.

Tot m’n grote verbazing verschenen er prompt na die brief advertenties in de krant van de lokale afdeling van de VVD. Deze had in de lokale krant ‘tot hun verbazing gelezen’ dat de raad unaniem ingestemd had met de brief aan GS met daarin hun bezwaren, om later in een nieuwe advertentie te stellen dat de raad met het bereiken van een korter broedseizoen de inwoners voor de gek hield. Verbazing, omdat de VVD zélf aanwezig was in de raadszaal en zelfs heeft ingesproken bij het vaststellen van deze brief. Daar noemde de VVD, ik citeer letterlijk, een korter broedseizoen ‘alleszins redelijk’ en sprak voor de opgestelde brief hun waardering uit. U kunt het terugluisteren (vanaf 23:00).

De reactie in de krant slaat dus niet alleen de plank mis, maar is ook nog eens ronduit liegen. Kiezersbedrog, als u het mij vraagt. Eerst de koers van de raad steunen, om daags later het tegengestelde te verkondigen.

Het wordt verkiezingstijd, dat moge duidelijk zijn. En in die tijd zullen partijen ook altijd de verschillen willen laten zien. Maar wat mij betreft gaan verkiezingen bovenal om je eigen verhaal. En dat moet een éérlijk verhaal zijn. Ik geloof oprecht dat met flagrante duimzuigerij over een ander je er niet gaat komen.

Bij Gemeentebelang is altijd de eerste en laatste vraag die we bij elk onderwerp proberen te beantwoorden ‘wat is goed voor onze inwoners?’. Met die vraag in de hand kom je tot goede oplossingen. Daar kan je dan over van mening verschillen, maar dat is de essentie van goede politiek voor de inwoner. Gemeentebelang laat dus altijd het éigen verhaal horen, het eerlijke verhaal.

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...