Het gaat uitstekend! Toch?

23 juni 2018

33B7F61F-32F7-4120-B1A9-0436F1C069B1De eerste 3 maanden na de lokale verkiezingen zijn voorbij. Nog 1 week en dan ga ik formeel voor het eerst in mijn leven met reces. Of ga ik op reces? Zo ongelooflijk veel nieuwe dingen die je tegenkomt als beginnend raadslid. Maar het gaat uitstekend. Toch? Wat betreft het raadslidmaatschap denk ik dat het wel uitstekend gaat. Wat mij betreft komt dat door het grote collectief. Ik weet mij gesteund door velen die ook bij dit gebeuren betrokken zijn. Een geweldig fijne fractie waar ik mij thuis voel, een bedachtzaam college waaraan 2 wethouders vanuit Gemeentebelang deelnemen. Veel kennis, know how, prima griffie, fatsoen en een heldere cyclus van onderwerpen zijn ondersteunend voor mij om mijn weg te zullen gaan vinden.
Maar gaat alles uitstekend? Ik ben bang van niet. Deze week was ik bij een symposium voor armoede. Veel zaken die dit onderwerp raken gaan goed en er zijn goede regelingen. Maar soms denk ik ook wel eens dat ‘armoede’ business is geworden. Het lijkt soms wel of er een maatschappelijk verdienmodel mee is ontstaan. Incassobureaus, bewindvoerders, deurwaarders, sociale diensten…..noem maar op. Dat mensen die in armoede (dreigen) te komen recht hebben op hulp en ondersteuning zie ik ook. Maar de manier waarop we de hulp hebben ingericht, ik vraag me af of dat zo uitstekend is.
Na mijn reces ( op of met, dat leer ik nog wel) ga ik mij verdiepen in de materie van schuld, armoede en de wijze waarop in de gemeente Nunspeet de toegankelijkheid tot schuldhulpverlening is geregeld. Mijn opvatting is dat schuldhulp snel, effectief en bovenal eenvoudig ingezet moet kunnen worden. Dhr. Wilders zei ooit: ‘ dan gaan we dat regelen’.
Dat zal ik niet snel zeggen. Maar u mag Gemeentebelang er aan houden dat we er alles aan zullen doen dat iedereen mee kan doen!

Martin Juffer

Eerdere blogs

Afgehamerd

Afgehamerd

Het werd in een oogwenk in de raad afgehamerd: de financiële verantwoording van de nieuwbouw van sport- en...

Denk mee

Denk mee

Afgelopen weken zijn er door de gemeente in alle kernen inloopmomenten georganiseerd waarop de inwoners mee mochten...

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders! Een pakkende titel in het heetst van de strijd als het gaat om de zwevende kiezer over te...