Het kan beter en het moet beter!

28 mei 2022

De omgeving dialoog kan en moet beter en waarom? Je krijgt een telefoontje of je morgenmiddag online bij een meeting wil  zijn. Omdat het kort dag is lukt jou dat niet. Wat later komt een buur langs en die vertelt jou : “zeg ze gaan naast jullie bouwen hè, ’t wordt hoog, groot en massaal”. OnrustTja er ligt al jaren een stuk verwaarloosde  grond en je begrijpt dat daar wat mee moet mede vanwege de woningnood en ook vanuit het bestemmingsplan wat geldig is lijkt het niet meer dan normaal dat er gebouwd gaat worden. Om toch wat meer te weten te komen zoek je contact met de initiatiefnemer en zie je tekeningen en hoor je wat het idee is. Je schrikt van de plannen maar nog meer van de initiatiefnemer die zegt:” ja over een paar maanden ga ik dit bouwen, ik heb de omgeving dialoog gedaan, dat is een voorwaarde, de gemeente is akkoord en dan kan ik door.” Of dit allemaal wel klopt weet een buur dan nog niet. En daar gaat het ons om. Ik hoor de laatste tijd veel soortgelijke opmerkingen met de vraag:” mag dit zo maar”? Wat kunnen we doen? Wat weten jullie hiervan? Nou als het nog een plan is weet de raad er nog niet van. Dat komt pas als het plan, inclusief participatie en onderzoeken, helemaal klaar is. MeedoenIn de nieuwe omgevingswet die later dit jaar waarschijnlijk ingaat gaat de participatie van het eind van het proces om tot bouwen te kunnen komen naar het begin. De wet zegt dat er vooraf participatie moet plaatsvinden. Het is aan de initiatiefnemer hoe hij dat gaat doen. De vorm staat vrij. Alleen informeren of mogen belanghebbenden meepraten en meedenken? Voor nu staat dat in onze omgevingsdialoog en is het summier omschreven. Er was nog geen ervaring mee toen die ingevoerd werd. Het is niet zozeer de bedoeling dat er meer draagvlak komt voor een plan staat er in de wet, belanghebbenden hoeven geen toestemming te geven maar het is de bedoeling dat een plan beter wordt. Bij goede participatie verbetert het draagvlak ook waardoor er verderop in het proces minder of geen bezwaren meer zullen zijn. Men weet van elkaar waar eventuele knelpunten zitten en hoe die opgelost kunnen worden. Hoe nu verder en vooral hoe beter? Na de vakantie zal de omgevingsdialoog geëvalueerd worden. Vanuit Gemeentebelang willen wij gaan voorstellen dat er:*Bij kleinere projecten op kleinere schaal omwonenden goed en duidelijk geïnformeerd worden inclusief de mogelijkheid om inbreng te hebben al is het aan de initiatiefnemer wat die er mee doet. Dit komt in een verslag wat meegaat met de aanvraag voor de vergunning. *Bij middelgrote verbouwingen de kring van belanghebbenden ook groter wordt. *Bij grote projecten ook een hele wijk of een hele kern en bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties meedoen en meedenken om een plan beter te maken. In alle gevallen willen wij dat raadsleden ook uitgenodigd worden zodat ook zij bij vragen weten wat er speelt en ook de gevoelens onder belanghebbenden kennen.Ook kan er uitleg gegeven worden over de gang van zaken en dat er nog van alles aan de plannen kan of moet veranderen voordat de raad een akkoord geeft. In andere gemeenten is de ervaring dat brouwprocessen zo sneller kunnen gaan, er meer begrip is en zo ook minder weerstand. En sneller meer bouwen is voor Gemeentebelang een belangrijk punt om de woningnood te verkleinen wat door andere fracties ook in ons raadsakkoord is onderschreven. Wil je er meer over weten of heb je vragen dat kan via het mailadres: corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl of via ons contactformulier.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...