Het stokje overgedragen

31 maart 2018

Aan mij de eer en het genoegen om vanaf deze plek u regelmatig te gaan informeren over datgene wat deze kersverse fractievoorzitter zoal bezighoudt. Een weblog die door mijn voorganger Henry Stulen vanaf 9 april 2009 -jawel, bijna 9 jaar- met een ijzeren discipline werd bijgehouden. U daarmee op de hoogte bracht van datgene wat hem interesseerde en bezighield. Maar liefst 469 keer een leuk verhaal over iets wat hij die week meemaakte, een bijzonder moment of een vervelende gebeurtenis hetzij landelijk, hetzij lokaal. Met telkens weer de reflectie naar ons zelf…Gemeentebelang. Hoe staan wij daarin en hoe zouden wij daarmee omgaan. Namens de nieuwe fractie wil ik hem daarvoor een groot compliment geven. Hiermee heeft hij in de afgelopen jaren een enorme prestatie geleverd door de inwoners van onze gemeente op een eigentijdse wijze te informeren over datgene wat hem als fractievoorzitter (dus Gemeentebelang) bezighield. Voor mij is dit een mooie uitdaging nu het stokje is overgedragen.

CAECC52B-BAA1-4FF2-B1ED-EB82B3237C89Zoals Henry in zijn laatste weblog schreef doet afscheid nemen pijn. Ik weet dat hij dit ook zo voelt. In de 12 jaar bij Gemeentebelang die ik nu met hem heb opgetrokken hebben we veel meegemaakt. En ik heb veel van hem opgestoken. Wanneer wel reageren op een situatie en wanneer juist niet. Waarom zou je bij dit onderwerp dat punt benoemen? Wat is de toegevoegde waarde? Probeer de positieve insteek te kiezen. Maar vooral: Wat betekent dit voor onze inwoners? Want daar doen we het voor! Zeker dat laatste is iets wat bij Gemeentebelang centraal staat, al vanaf de oprichting in 1945. In zijn voetsporen treden als fractievoorzitter en het vertrouwen van de fractie deze rol te mogen vervullen ervaar ik als een hele eer. Maar ook een verantwoordelijkheid om het vertrouwen dat de kiezers in Gemeentebelang hebben gesteld niet te beschamen.

Ook afscheid genomen van Julia met wie ik de laatste jaren samen in de commissie Maatschappij en Middelen heb mogen optrekken en prettig heb samengewerkt. Met haar kennis van zaken kreeg zij de volledige aandacht en waardering van commissie en raad. Als geen ander wist zij de vinger te leggen bij die punten waar het echt om gaat. Julia, veel succes met je bedrijf en je studie en veel geluk, voorspoed en gezondheid voor jou en je gezin.

Aan de slag met een nieuwe ploeg. Blij zijn we met het fantastische verkiezingsresultaat. Ruim een kwart van alle stemgerechtigden in onze gemeente heeft op Gemeentebelang gestemd (25,58%). Wij hebben het vertrouwen gekregen van bijna 3900 inwoners om datgene te doen naar ons beste inzicht in het belang van alle inwoners. Dat betekent dat we nu met zes raadsleden invulling gaan geven aan het raadswerk. Corrie en ik mogen door, samen met demissionair wethouder Marije. Maar voor drie, als de coalitieonderhandelingen mogen slagen, voor vier nieuwe raadsleden betekent dit dat zij na jaren als steunfractielid warmlopen voor het raadswerk nu daadwerkelijk aan de slag kunnen. De nieuwe fractie vindt u hier. Met dit enthousiaste team gaan we aan de slag en zullen we onze uiterste best doen datgene wat we tijdens de verkiezingscampagne hebben uitgedragen ook waar te maken: MEER VOOR ELKAAR!

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...