Hoe staat het met het risico op natuurbrand?

2 december 2020

Woensdag twee december zijn de voorzitters van de raadsfracties samen met de directeur en andere afgevaardigden van de veiligheidsregio Noord-Oost Veluwe (VNOG) op veldbezoek geweest bij camping Samoza en de stichting Philadelphia (locatie Halfweg). Samen werd op deze locaties de riscico’s van het optreden van een natuurbrand besproken en de gevolgen daarvan. Reeds maanden loopt er een discussie vanuit de raad met de VNOG ten aanzien van de aanrijtijden bij natuurbranden en het beschikbare materieel hiervoor. Onze fractievoorzitter Marc konings heeft aangegeven in ieder geval blij te zijn dat de VNOG de signalen serieus neemt en de moeite neemt om ter plekke te komen kijken. Tot op heden had de raad toch idee dat het beleid rondom natuurbranden achter een bureau in Apeldoorn was vormgegeven. Wij hebben een uitermate kwetsbaar gebied met daarbinnen veel recreatiegebieden en zorginstellingen. Hiervoor is maatwerk nodig om te voorkomen dat natuurbranden tot escalaties leiden. Afgesproken is dat wij nog deze week een reactie krijgen op onze zienswijze en dat er begin volgend jaar een visie komt te liggen rondom natuurbranden.  Vooruitlopend daarop heeft Marc gevraagd of de raad inzicht kan krijgen in de scenario’s die gebruikt zijn om te komen tot het huidige beleid m.b.t. aanrijtijden en materieel. Deze informatie wordt op korte termijn aangeleverd.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...