Hoognodig!

6 april 2024

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een vergrijzende bevolking en de noodzaak om rekening te houden met krimp. Nieuwe woonwijken stonden niet op de agenda… Maar hoe kunnen tijden veranderen! We zien nu duidelijk groei in de bevolking en een groeiende vraag naar woningen. De plannen voor Molenbeek werden uit de la gehaald en deze wijk is nu een feit.

Na het toekennen van voorkeursrecht aan ’t Hul Noord in 2018, zijn er in de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor deze locatie. Oorspronkelijk was er sprake van 450 tot 500 woningen, maar de ontwikkelingen in de woningmarkt en de groeiende behoefte aan woonruimte maakten aanpassingen noodzakelijk. We gaan nu voor 750 woningen. Deze maand hopen we het bestemmingsplan hiervoor in de raad vast te stellen.

Toen Shimano aankondigde te vertrekken uit Nunspeet, heeft het college snel gereageerd. Er is direct voorkeursrecht ingesteld voor een groot deel van het bedrijventerrein, met als doel hier woningbouw te realiseren. Afgelopen maand heeft de raad unaniem goedkeuring gegeven aan het verkenningsdocument Nieuw Feithenhof. Hierin zijn plannen opgenomen voor 600 nieuwe woningen, waaronder 450 appartementen en 150 grondgebonden woningen.

De ligging langs de spoorzone leent zich uitstekend voor hoogbouw. Om betaalbare woningen te realiseren en de beschikbare ruimte optimaal te benutten, ontkom je niet daar niet aan. Dit is een onderwerp dat Gemeentebelang al jaren bepleit en in haar verkiezingsprogramma’s heeft opgenomen. In het verleden stuitte dit op weerstand van andere partijen, maar inmiddels zien ook zij de voordelen. We zijn dus ook heel blij dat we dit in de plannen voor Nieuw Feithenhof terugzien. Ons standpunt is: waar mogelijk voegen we een verdieping toe, en waar het goed past, komen er meerdere verdiepingen bij. Zonder dat het ‘stadse fratsen’ worden kan het ook binnen de ‘Nunspeetse maat’ op sommige plekken echt wel wat verder de hoogte in. Zo kunnen we aanmerkelijk méér betaalbare woningen realiseren, want dat is hoognodig!

Martin Mol

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...