In Balans

15 mei 2021

In balans was het thema van de woordvoering die ik gebruikte bij de behandeling van de perspectievennota in de afgelopen raadsvergadering. Iedere partij gaf zijn zogenaamde stip op de horizon om aan te geven hoe Nunspeet zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen.

Toen ik daarover nadacht moest ik ineens denken aan een oude wijsheid: “de schijf van 5”. Iedereen die gezien zij /haar leeftijd al gevaccineerd is kent deze zeker nog, maar volgens mij geldt deze rode lijn om gebalanceerd te eten nog steeds. Een deel van de mensen denkt dat gezond leven bestaat uit alleen maar groenten, een ander moet zeker toch wel zijn vlees erbij en de derde kiest ervoor om veganist te worden en dan hebben we nog de mensen van minimaal drie glazen melk per dag. Voor de algehele gezondheid is echter het beste de balans te zoeken, het grote geheel in de gaten te houden, te zorgen dat je gevarieerd eet en overal voldoende van binnen krijgt.

Zo is het in de politiek ook. Even wat voorbeelden:

– Uiteraard moeten er woningen voor starters komen, maar alleen met tiny-houses komen we er niet. We moeten ook een oplossing hebben voor bijvoorbeeld doorstromers en ouderen. Massaal bouwen is ook niet altijd aan te raden, want waar blijft dan ons dorpse karakter?

– Dat we duurzamer moeten gaan leven en zuiniger omgaan met energie en onze leefomgeving is voor iedereen hoop ik helder. We zullen echter ook moeten zorgen dat dit voor iedereen betaalbaar blijft en dat onze leefomgeving ook leefbaar blijft. We kunnen niet overál zonnepanelen neerleggen en windmolens plaatsen.

– Iedereen doet mee en participatie moet gestimuleerd worden. Dit houdt echter niet in dat de politiek voor ieder specifiek probleem en voor ieder individu een passende oplossing kan verzinnen. Soms lukt dat ook nog, zoals met de tillift in het zwembad, maar niet alle schrijnende gevallen, zoals specifieke zorgvragen, kan je als gemeente oppakken zonder forse kostenverhogingen naar de inwoners.

– Voor de (recreatie-)ondernemers zijn de toeristen van groot belang. Overigens zijn zij ook de rede dat we relatief veel faciliteiten in Nunspeet hebben. Toch willen onze inwoners terecht geen Amsterdamse toestanden met overvolle straten en bijbehorende overlast.

Voor al dit soort vraagstukken en dilemma’s moet de politiek in de ogen van Gemeentebelang een zorgvuldige afweging maken. Een afweging tussen onder andere het collectief belang en individueel belang. Het is in onze ogen niet in het algemeen belang (analoog aan de algehele gezondheid) om alleen voor een paar politieke stokpaardjes te gaan en ‘puntjes te scoren’. Gemeentebelang zoekt altijd de verbinding tussen partijen en standpunten om tot optimale besluiten voor de samenleving te komen. Gelukkig staan we daarin niet alleen maar spelen we in dit proces wel een belangrijke rol!

Marc Konings

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...