In de gemeente Nunspeet mag ’t bruisen van activiteiten

9 februari 2019

Tijdens de laatste raadsvergadering eind januari heeft Gemeentebelang vragen gesteld over de vergunningverlening voor evenementen. Dit mede naar aanleiding van vragen rondom een vergunningaanvraag voor een evenement op het transferium. Zo’n evenement is voor het publiek vaak slechts één dag of een avond. Sommige evenementen vragen echter veel voorbereiding zodat in dit geval het Transferium zes dagen achtereen bezet zou zijn en dat dit niet past binnen het bestemmingsplan omdat dit een te grote belasting op het Transferium zou geven. In de beantwoording van de burgemeester op onze vragen werd dit als argument gegeven dat er geen vergunning werd afgegeven. Daarvoor hebben wij begrip.

Wel heeft de burgemeester de toezegging gedaan dat het college op zoek gaat naar een evenementen terrein waar dit soort (meerdaagse) evenementen wél mogelijk zijn, want daar is behoefte aan. Gemeentebelang is daar blij mee! Dit is geheel in de lijn met de afspraken die wij daarover in het coalitieakkoord hebben opgenomen:

“Evenementen dragen bij aan de levendigheid van onze gemeente. Wij willen zo min mogelijk belemmeringen opwerpen bij het organiseren van evenementen. Daarbij is het van belang te komen tot een eenvoudige en klantgerichte afdoening van aanvragen om vergunning. Tegelijkertijd doen we geen concessies aan aspecten van veiligheid. Ook de belangen van omwonenden worden meegewogen. Kortom, wij gaan beleid ontwikkelen over de zogenaamde evenementenlocaties in onze gemeente met onder meer specifieke aandacht voor het aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor het geluid.”

 Voor Gemeentebelang zijn zo min mogelijk belemmeringen en een eenvoudige en klantgerichte afdoening essentieel. Dat de veiligheid daarbij voorop moet staan is geen discussie en rekening houden met de omwonenden is ook van belang. Laat het uitgangspunt zijn dat je als gemeente binnen deze randvoorwaarden klaar staat voor alle initiatiefnemers zodat het in de gemeente Nunspeet mag bruisen van activiteiten. Goed voor onze inwoners, het bedrijfsleven en het toerisme. Kortom: Meer voor Elkaar!

Martin Mol

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...