Inclusie doe je samen!

18 september 2021

Meedoen in de maatschappij bevordert de gezondheid, geeft structuur aan de dag, biedt sociale contacten, geeft zelfvertrouwen en het gevoel nuttig te zijn.

Maar is het wel zo eenvoudig? Wat als je bijvoorbeeld even geen werk hebt, het even niet lukt, je ziek bent of moet leven met een beperking. Ook dan is het belangrijk om mee te kunnen en blijven doen in de maatschappij.

Hoe vaak zijn we niet geneigd bij een ontmoeting met mensen die je nog niet zo goed kent als eerste te vragen; Wat voor werk doe je? In plaats van; Wie ben je?  Dit laatste is misschien wel veel belangrijker. Door oprecht interesse te tonen in de ander kunnen we waar nodig elkaar helpen, bemoedigen en betrekken in ons sociale leven.

We moeten het samen doen! Een kreet die we al zo vaak hebben gehoord de afgelopen maanden in het strijden tegen Corona. Dat staat voor Gemeentebelang al 75 jaar centraal: We moeten het samen doen! Elke inwoner van ons mooie dorp telt en heeft zijn eigen stukje waarde wat kan bijdragen aan een fijn leefklimaat in ons dorp en aan de maatschappij in zijn algemeenheid.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen zich, in al hun diversiteit en verscheidenheid, waardig voelt en zich inclusief voelt binnen onze gemeente.

Dus nodig die buren toch uit op de koffie juist omdat ze “anders” zijn, doe die handreiking naar degene waarvan je eigenlijk weet dat ze hulp kunnen gebruiken, maak een praatje en tover een glimlach op het gezicht van iemand die misschien wel dagen alleen zit.

Laten we elkaar betrekken bij het grote geheel, en daarmee het verschil maken.

In een inclusieve samenleving kan iedereen zowel ondersteuning geven als ontvangen.

Een inclusieve samenleving heeft een meerwaarde voor iedereen.

Daniëla Koster

Marc Konings

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...