Indribbelen

7 april 2018

football-3209259_960_720De eerste week van de maandelijkse vergadercyclus zit erop. Dinsdagavond fractieoverleg voor de commissies waar de lijnen verder zijn uitgezet en de agendapunten zijn besproken. Donderdagavond het eerste optreden van de nieuwe raadsleden in de commissie Maatschappij & Middelen voorgezeten door Corrie Jansen als commissievoorzitter. Mooi om te zien dat al het voorwerk van steunfractielid zijn resulteert in actieve deelname in de gemeenteraad en deze eerste vergadering enkele vragen zijn gesteld en inbreng is geleverd aangaande de agendapunten.

Dinsdagavond ook het 2e duidingsdebat gehad. Met de SGP en de ChristenUnie gaat onze fractie de coalitieonderhandelingen in. Voor mij een nieuw traject waar ik vol belangstelling naar uit zie. Van belang hierbij is uiteraard om de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord te krijgen zodat een nieuw akkoord ook daadwerkelijk een Gemeentebelang stempel mee krijgt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag én onze slogan: Meer voor Elkaar. De komende weken zullen Marije en ik samen met Henry Stulen als adviseur hiermee aan de slag gaan. Wij hebben er zin in!

Eerdere blogs

Best een beetje bang…..

Best een beetje bang…..

Er is veel gaande. Te veel gaande. En hoe we met elkaar om gaan met al die gebeurtenissen maakt dat ik soms best een...

Ieder huisje heeft zijn kruisje

Ieder huisje heeft zijn kruisje

In ieder huisje is wel eens wat aan de hand. Je hangt de vuile was ook niet buiten. De laatste twee en een half jaar...

Ja mits…, het klinkt zo mooi.

Ja mits…, het klinkt zo mooi.

Het is een gevleugelde kreet die ook ik gebruik en vele collega’s vanuit Gemeentebelang en andere partijen ook: “de...