Indribbelen

7 april 2018

football-3209259_960_720De eerste week van de maandelijkse vergadercyclus zit erop. Dinsdagavond fractieoverleg voor de commissies waar de lijnen verder zijn uitgezet en de agendapunten zijn besproken. Donderdagavond het eerste optreden van de nieuwe raadsleden in de commissie Maatschappij & Middelen voorgezeten door Corrie Jansen als commissievoorzitter. Mooi om te zien dat al het voorwerk van steunfractielid zijn resulteert in actieve deelname in de gemeenteraad en deze eerste vergadering enkele vragen zijn gesteld en inbreng is geleverd aangaande de agendapunten.

Dinsdagavond ook het 2e duidingsdebat gehad. Met de SGP en de ChristenUnie gaat onze fractie de coalitieonderhandelingen in. Voor mij een nieuw traject waar ik vol belangstelling naar uit zie. Van belang hierbij is uiteraard om de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord te krijgen zodat een nieuw akkoord ook daadwerkelijk een Gemeentebelang stempel mee krijgt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag én onze slogan: Meer voor Elkaar. De komende weken zullen Marije en ik samen met Henry Stulen als adviseur hiermee aan de slag gaan. Wij hebben er zin in!

Eerdere blogs

Afgehamerd

Afgehamerd

Het werd in een oogwenk in de raad afgehamerd: de financiële verantwoording van de nieuwbouw van sport- en...

Denk mee

Denk mee

Afgelopen weken zijn er door de gemeente in alle kernen inloopmomenten georganiseerd waarop de inwoners mee mochten...

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders!

Hoe kan het ook anders! Een pakkende titel in het heetst van de strijd als het gaat om de zwevende kiezer over te...