Investeer in mensen in plaats van stenen

10 april 2021

Afgelopen donderdag was de toekomst van het Kulturhus in Elspeet opnieuw het onderwerp van gesprek, dit keer in de commissie Maatschappij en Middelen. Dat was al eerder het geval november 2019 in de commissie Ruimte en Wonen toen een heel ander plan ter tafel kwam en het einde van een dorpshuisfunctie zou betekenen. Daar heeft Gemeentebelang van gezegd dat we dat niet wilden. Wij wilden graag een plan zien dat in alle openheid besproken zou worden en door de dorpsbewoners breed gedragen werd. Voor Gemeentebelang was van meet af aan het uitgangspunt in onze afwegingen:

Investeer in mensen in plaats van stenen!

Voor ons betekent dat nog steeds als er gesproken wordt over het Kulturhus: Een breed gedragen dorpshuisfunctie voor alle Elspeters! Wat ons inziens, hoewel niet in geld uitgedrukt, een groot rendement is, is dat een dorpshuis functie kan bijdragen aan het versterken van gemeenschapsgevoel bij de inwoners van Elspeet en past dit initiatief heel goed in de Visie Sociaal Domein waarbij de 3 kernwaarden; meedoen, ontwikkelen en ondersteunen zijn. Het sluit naadloos aan bij de geplande WOC activiteiten waarover in het voorstel wordt gesproken. Wij begrijpen dat Oranjehof ruimte nodig heeft om dit soort activiteiten te ontplooien. Maar we zijn blij met de positieve grondhouding die er is en dat de intentie is uitgesproken een langdurige en constructieve samenwerking met SDE aan te gaan. Ja… er zijn onzekerheden. Naast een financieel gezond huishoudboekje op lange termijn is de genoemde samenwerking er ook één. Wat Gemeentebelang betreft mogen er nu knopen doorgehakt worden. Wij gaan ervan uit dat dit voorstel tot succes zal leiden indien betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder zetten. Precies zoals dat in de kernwaarden van de Visie Sociaal Domein is verwoord: Meedoen, Ontwikkelen en samenwerken! In het belang van alle inwoners van Elspeet!

Martin Mol

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...