Inwoners die van een bijstand rond moeten komen

6 januari 2024

Ik wil graag aandacht vragen voor een kwestie die mij zeer aan het hart ligt: het boetebeleid voor bijstandsgerechtigden. Het huidige beleid legt een zware last op de schouders van mensen die al moeite hebben om rond te komen van een bijstandsuitkering.

Foutieve uitgaven, zoals online gokken of onverwachte ontvangsten van derden, resulteren in aanzienlijke boetes voor deze groep. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar duwt ook inwoners die bijvoorbeeld voorheen geen schulden hadden verder in problematische situaties.  Het beïnvloedt hun mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien en heeft aantoonbaar negatieve gevolgen voor hun eigenwaarde en mentale welzijn.

Ik pleit voor een herziening van dit boetebeleid. Een beleid dat menselijk en eerlijkheid vooropstelt. Dit gericht op ondersteuning in plaats van verdere benadeling. Het streven naar een rechtvaardige benadering die onze inwoners helpt in plaats van verder in de moeilijkheden te brengen.

Door uitleg van een ambtenaar uit het sociale domein is er een gesprek geweest met medewerkers Bewindvoering Financiële zorg. Dat klinkt als een positieve stap in de goede richting. Het is bemoedigend te horen dat er stappen worden gezet om de impact van het boetebeleid te beperken en dat er aandacht is voor onderliggende problemen die bijstandsgerechtigden ervaren.

Het lijkt erop dat  gemeente Nunspeet een meer empathische benadering hanteert door dit beleid als laatste redmiddel toe te passen, waarbij ze proberen de onderliggende problemen aan te pakken. Echter, het verschil in beleid tussen omliggende gemeentes kan voor uitdaging zorgen vooral in de samenwerking en uitwisseling van deze praktijken.

Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe deze verschillen in beleid tussen gemeentes kunnen worden overbrugd, om een meer samenhangende aanpak te ontwikkelen die recht doet aan de complexiteit van de situatie van bijstandsgerechtigden.

Petra van Olst

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...