Ja mits…, het klinkt zo mooi.

18 juni 2022

Het is een gevleugelde kreet die ook ik gebruik en vele collega’s vanuit Gemeentebelang en andere partijen ook: de gemeente moet meer vanuit een ja, mits.. principe gaan redeneren. Daarmee wordt bedoeld dat voorstellen en ideeën van de inwoners positief benaderd moeten worden en dat gezocht en besproken moet worden hoe we iets wel kunnen realiseren. Vaak wordt de overheid verweten veel onderwerpen bij voorbaat al met een negatieve insteek te benaderen en dat men alleen bezig is voorstellen af te wijzen of te laten stranden in protocollen en procedures. Het zogenaamde nee, tenzij…principe. Dit zal ongetwijfeld een kern van waarheid hebben, zeker vanuit de belevingswereld van inwoners en ondernemers. “De ambtenaren zijn immers niet vooruit te branden” en “Alles moet altijd volgens de regeltjes en dat duurt en duurt maar”.

 

Toch wil ik graag even aangeven waar in mijn optiek de uitdaging zit. Het lijkt makkelijk om de ambtenaren te vragen anders op vragen van inwoners te reageren maar met een voorbeeld zal ik proberen aan te geven dat het het hem vaak niet zit in ja mits… of nee, tenzij…! Als een inwoner bijvoorbeeld vraagt of er een aanbouw aan zijn huis mag komen zijn daar regels voor en dan maakt het dus voor de inwoner weinig uit of de ambtenaar zegt:

Ja mits deze maximaal een bepaalde afmeting heeft of
Nee tenzij deze binnen een bepaalde afmeting blijft.

Wellicht een flauw voorbeeld maar dat is voor deel het werk van ambtenaren: toetsen aan de regels en het beleid. Daar worden ze voor betaald en op afgerekend.

Waar het om gaat in het ‘ja, mits…’-denken, want daar moeten we echt naartoe, is dat ambtenaren aangemoedigd worden meer met inwoners méé te denken. Dat als iets niet binnen bestaande regels en kaders mogelijk is, er gekeken wordt naar wat dan wél mogelijk is. Deze ruimte en deze omslag in denken moet van bovenaf aangestuurd en gestimuleerd worden en komt niet vanzelf omdat inwoners en de raad hierom roepen.

Gemeentebelang heeft er daarom via het raadsakkoord voor gezorgd dat er een raadswerkgroep komt waarin uw volksvertegenwoordigers mee gaan denken in dit proces en gevraag en ongevraagd advies gaan geven. Deze werkgroep gaat na het reces van start.

Wij ontvangen van u dan ook graag ideeën en suggesties op dit gebied via [email protected].

Op deze vraag kunt u natuurlijk antwoorden:

Nee tenzij ik daar een keer tijd voor heb. Maar ook:
Ja mits er wat met deze ideeën gebeurt. En daar gaan wij ons nu juist hard voor maken!

Marc Konings

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...