Klimaatakkoord

12 januari 2019

In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. In dat akkoord zijn verschillende jaartallen genoemd wanneer welke klimaatdoelen behaald zouden moeten worden:
– in 2025 25% minder CO2 uitstoot t.o.v. 1990
– in 2030 49% minder CO2 uitstaat t.o.v. 1990
– in 2050 95% minder CO2 uitstaat t.o.v. 1990
Dit zijn forse doelstellingen en gelden ook voor de gemeente Nunspeet. Ik heb hier al eens eerder over geschreven. Daar horen ook plannen bij. Gemeente Nunspeet is om dit moment bezig plannen te maken hoe de CO2-reductie in 2025 behaald kan worden. Die plannen gaan dan over hoe er concreet energie bespaart gaat worden, hoeveel windmolens en zonnepanelen er geplaatst gaan worden etc. Het is de bedoeling dat dit Nunspeetse duurzaamheidsplan binnenkort gepresenteerd wordt.

Op landelijk niveau, dus tussen overheid, bedrijven en milieubeweging moeten dezelfde klimaatdoelen ook in plannen omgezet worden. Na een jaar vergaderen op 21 december 2018 het klimaatakkoord gepresenteerd, maar een aantal milieubewegingen (o.a. Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu) en vakbond FNV willen het document niet ondertekenen. Het komt er kort op neer dat de milieubeweging en FNV vinden dat werkgevers te veel naar de centen kijken, waardoor de grote CO2-uitstoters te weinig meebetalen aan de te maken kosten en dat men te lang blijft vasthouden aan het fossiele tijdperk (CO2 afvangen en opslaan). Bovendien zou de gewone belastingbetaler financieel hierdoor oneerlijk hard getroffen. De werkgevers daarentegen vinden dat de milieubewegingen te halsstarrig vasthouden aan hoe CO2-uitstoot belast zou moeten worden (iedere ton CO2-uitstoot een vast bedrag). Ik vind het heel jammer dat dit gebeurt. Stop met miepen in de media en ga weer met elkaar praten. Zoek een geitenpaadje om tot een polderoplossing te komen. Het gaat om onze toekomst. De belangen zijn groot en een groot draagvlak is gewenst.  Ik hoop dat de Nunspeetse gemeentepolitiek later dit jaar minder tijd voor dit proces nodig zal hebben.

Edward Koers

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...