Kulturhus wordt dorpshuis

21 oktober 2021

Gemeentebelang zal blij zijn als in de raadsvergadering van oktober ten aanzien van het Kulturhus een definitief besluit valt. Het ziet ernaar uit dat na jaren inspanning van de vele betrokkenen de SDE, Stichting Dorpshuis Elspeet, de exploitatie vanaf 1 januari 2022 gaat draaien.  De gemeente zal in eerste instantie het Kulturhus aankopen om het over enkele jaren door te verkopen aan SDE.

Historie

De financiële exploitatie van het Kulturhus geeft al jaren reden tot zorg. De gemeente heeft in 2019 een voorstel uitgewerkt om te zorgen dat het Kulturhus open kan blijven met een goed financieel fundament. Vanaf het moment dat er een voorstel in een besloten bijeenkomst kwam heeft Gemeentebelang gepleit voor een bespreking in de openbaarheid. Dit vonden wij nodig omdat in onze ogen het Kulturhus voor alle Elspeters moet zijn. Raadslid Martin Mol: “We moeten investeren in mensen en niet in stenen. Het Kulturhus moet een gebouw zijn wat bruist van activiteiten en een plaats voor samenkomst.”

Heden en Toekomst

In het plan wat nu voorligt gaat er meer samenwerking plaatsvinden in Elspeet. De fanfare en de bibliotheek blijven gebruik maken van het Kulturhus en het is de bedoeling dat er meer huurders komen en weer (dag)activiteiten plaats gaan vinden. Gemeentebelang heeft waardering voor al diegenen die zich inzetten om van het Kulturhus een dorpshuis te maken. Raadslid Corrie Jansen: “Wij hopen dat de inwoners van Elspeet zich bewust zijn dat het Kulturhus een succes is als alle inwoners zich er voor in willen zetten. Fijn dat die kans er nu is en wij hebben vertrouwen in het bestuur van SDE die dit mogelijk hebben gemaakt. Want een dorpshuis voor iedereen is voor Gemeentebelang altijd het uitgangspunt geweest.”

Eerdere nieuwsberichten