Laat ondanks de mondkapjes van je horen!

31 oktober 2020

Toen de minister-president enkele weken geleden in zijn persconferentie aankondigde dat mondkapjes per direct verplicht worden (na minstens zes weken discussie in de landelijke media met honderden meningen over de effectiviteit ervan) heb ik in mijn bedrijf deze verplichting ook doorgevoerd. Behalve één persoon (durf hem geen klant te noemen) die om deze reden rechtsomkeert maakte en in een google recensie op mijn bedrijfspagina zich af vroeg of wij gek geworden waren dit te verplichten, is er veel begrip en wordt deze landelijke maatregel breed gedragen door mijn klanten. Mijn reactie op die recensie: “zijn we blij met mondkapjes? Nee. Volgen wij de richtlijnen van de landelijke en plaatselijke overheid? Ja!

Nu het dragen van mondkapjes al behoorlijk ingeburgerd raakt wil dat niet zeggen dat u niet van zich moet laten horen. Het college en veel ambtenaren werken vanuit huis en vergaderingen vinden online plaats om al het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Bij diverse onderwerpen wordt door de gemeente uw mening gevraagd. In de huidige situatie gebeurt dat niet door bijeenkomsten te beleggen maar door uw mening online kenbaar te maken. Dit kunnen zienswijzen zijn op allerlei (bouw)plannen bijvoorbeeld, maar ook enquêtes waarbij uw mening wordt gevraagd. Een hele belangrijke is de enquête over de RES: de Regionale Energie Strategie. Op welke wijze gaat de Noord-Veluwe duurzame energie opwekken? Laat van u horen en geef uw mening via deze link. Dit kan nog tot half november. Waardevolle input die tot breed gedragen besluitvorming moet leiden. Gemeentebelang hecht veel waarde aan deze vorm van participatie, dus… laat op deze wijze van je horen! … ondanks de mondkapjes?

Martin Mol

Eerdere blogs

Echte ondernemers

Echte ondernemers

Als je in de media leest over bedrijfsleven of economie gaat het meestal over de grote, bij voorkeur beursgenoteerde,...