Luisteren waar inwoners behoefte aan hebben!

13 april 2024

Afgelopen week las ik in de krant dat de vraag naar specialistische hulp toeneemt. De krapte op de arbeidsmarkt neemt ook toe. Om goede zorg te kunnen geven aan iedereen zet de Overheid samen met Gemeenten meer in op preventie. Dit is het voorkomen dat iemand zorg of specialistische hulp nodig heeft, met als doel om inwoners zowel fysiek als mentaal gezonder te maken. Eén van die preventiemaatregelen die onze Gemeente inzet voor inwoners is te zorgen voor een fijne en positieve leefomgeving.

Naast heel veel andere maatregelen kunnen dorpshuizen en dorpsverenigingen hierin een belangrijke rol spelen. Dit kan door het organiseren van of de ruimte te bieden aan verschillende activiteiten. Een paar voorbeelden hiervan zijn; koffieochtenden, het geven van cursussen, klaverjasavonden, leesclubs, muziekavonden of bingo.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat onze Gemeente luistert naar de behoeften en wensen van inwoners. Deze veranderen namelijk continu. Daarnaast hebben we te maken met toenemende individualisering. Mensen hechten steeds meer waarde aan hun eigen behoeften en wensen, in plaats van zich vooral op de behoeften van de groep of de gemeenschap te richten. Hierdoor komt het vaker voor dat iemand weinig of geen betekenisvolle contacten meer heeft met anderen. De kans op eenzaamheid neemt dan toe. Een plaats voor ontmoeting in iedere kern van onze Gemeente zou daarom des te meer gewenst zijn.

In de raadsvergadering van afgelopen maart is de Raad ermee akkoord gegaan dat onze Gemeente onderzoek doet naar de instandhouding van dorpshuizen en dorpsverenigingen. Het doel van dit onderzoek is om de posities van dorpshuizen en dorpsverenigingen te versterken.

Binnen iedere kern gaat de Gemeente onderzoeken wat de functie is van de dorpshuizen en dorpsverenigingen, wat ze nodig hebben van de Gemeente en wat de toegevoegde waarde is voor inwoners. Ook wordt onderzocht waar verenigingen met elkaar kunnen samenwerken.

Hiermee wordt weer een wens van Gemeentebelang vervuld die in ons raadakkoord is opgenomen. We maken als grootste lokale politieke partij in Nunspeet steeds meer het verschil!

Korine Koers

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...