Meedenken of ook meepraten?

20 juli 2019

Herkent u het? Een gewillig toetsenbord, een uitgesproken mening, gevoelens en sociaal media. Een mooie combinatie… of niet altijd?

Door middel van social media kan een ieder zich laten horen maar waar komen die geluiden uit of bij elkaar? Komen die daadwerkelijk bij bestuurders, bedrijven en organisaties aan of is het dat de zender alleen zijn hart wil luchten. Gaat het echt over inhoud of over iets “wat op Facebook stond dus het is waar”. Wordt er tijd besteed om informatie na te zoeken op vaststaande feiten of is het van horen zeggen. Onze Jong Gemeentebelangers hebben met Jong en Politiek meegedaan aan een workshop fake news. Oftewel wees kritisch op wat je tot je neemt en hoe snel worden onwaarheden waarheden.

Hoe zit dat in onze gemeente met goede informatie? Voor wat betreft informatie waar de raad iets over moet beslissen is deze allemaal te vinden op de website van de gemeente. U kunt meelezen,  meeluisteren en ook meekijken bij onze besluitvorming. Toch kan het zijn dat u daar iets van vindt of over mee wilt denken of praten en dat kan. Er komen twee onderwerpen aan waarvan Gemeentebelang hoopt dat veel inwoners zich laten horen.

Ten eerste is de termijn geopend om mee te denken over de invulling van de locatie Kijktuinen. Wij hebben de wethouder al wat ideeën mee kunnen geven in de commissie vergadering. Het is goed voor een wijk als het welzijn, het omzien naar elkaar bevorderd wordt. Dit kan met bepaalde bouwmethodes zoals vriendenveldjes, knarrehofjes en CPO.

Ten tweede wordt in het najaar de RES opgesteld. In deze Regionale Energie Strategie komt te staan waar nieuwe energie opgewekt kan gaan worden. Komen er zonnevelden en windturbines en waar komen die te staan? Vanuit onze fractie zijn er vragen aan het college gesteld hoe deze participatie opgezet gaat worden. Wij wachten de antwoorden af en u? Komt u actief meepraten of lezen we het op Facebook…

Wat Gemeentebelang betreft praat u actief mee net als bij de grote opkomst over recreatie & toerisme die wij de vorige maand georganiseerd hebben.

Wij horen u graag.

Corrie Jansen

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...