Meepraten, meedoen, meedenken…

25 september 2021

Dit zijn een paar termen uit de participatieladder. Overal wordt een woord voor bedacht maar wat betekent het? In onze democratie zijn regels afgesproken wie wat, wanneer en hoe beslist en wie invloed hebben op die beslissing. 

Huidige situatie

Voor jou als inwoner is het interessant te weten waar je invloed op hebt. Op dit moment wordt een plan van een initiatiefnemer of gemeente getoetst aan allerlei wetten en regelgeving. Het uiteindelijke voorstel wordt ter inzage gelegd en daar kun je als inwoner dan een zienswijze of bezwaar op indienen. Deze worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie  en van advies voorzien en gaan mee met het voorstel naar de raad. Daar wordt uiteindelijk een besluit genomen. Mocht een inwoner het er niet mee eens zijn kan deze naar de rechter gaan.

Nieuwe wet

Er komt een nieuwe omgevingswet. Een grote verandering is dat er dan vooraf meer participatie is of te wel belanghebbende worden vooraf geïnformeerd. Gemeentebelang ziet hierin een verbetering om vooraf de participatie te doen. Hoe dit moet gaan gebeuren is nog niet geheel duidelijk want de wet zegt dat het vormvrij is, de initiatiefnemers kan kiezen hoe hij dat doet. Ook is de vraag wie zijn de belanghebbenden. Iemand die vlakbij een zogenaamde planontwikkeling woont of een heel dorp. Deze ontwikkeling en een aantal andere leiden er toe dat de gemeente participatiebeleid gaat opstellen. Gemeentebelang volgt dit proces op de voet omdat de invulling van deze wet bepaalt hoe de inwoners na de invoering van deze wet mogen meebeslissen of meepraten of meedenken over de inrichting van hun eigen woonomgeving.

Wat doe jij?

De vraag daarbij is wanneer praat je mee, beslis je mee, doe je mee, denk je mee of begin jezelf iets. En dat is nu waar het vaak over gaat. Je buurman zet een overkapping. Daar beslis je niet over mee maar het is netjes dat hij het meldt. Bij een omvangrijk bouwproject horen de bewoners vooraf actief mee te kunnen denken en bij een regionaal zoneringsplan wordt alleen geïnformeerd. Dat zijn allen vormen van participatie. Zo zijn er nog vele voorbeelden en is er nog veel te ontdekken hoe we participatie zullen gaan toepassen. Zoek je diegene die vooraan staan of zoek je ook diegene op die zijn mening niet hardop verkondigd?Roep je vanaf de kantlijn hoe het moet of pak je de kans mee te doen?

Wat Gemeentebelang betreft horen wij jou graag en denk, praat, doe en beslis gerust mee als de mogelijkheid er voor jou is.

Corrie Jansen

 

Eerdere blogs

Retourtje Groningen

Retourtje Groningen

Afgelopen week ben ik met de trein op stap geweest. Het was volgens mij zo’n 37 jaar geleden dat ik van de diensten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Eind juni ben ik benoemd als raadslid en ben ik op de, inmiddels een jaar onderweg, rijdende trein gestapt, door...