Meepraten over recreatiezonering

24 april 2021

Al geruime tijd maak ik me, namens Gemeentebelang, druk gemaakt over de plannen rondom recreatiezonering. Het plan, waarmee de provincie een betere balans beoogt tussen recreatie en natuur, dreigde in onze ogen te ontsporen. Ontsporen in die zin dat inwoners niet gehoord werden en unieke natuurgebieden afgesloten zouden worden. Slecht voor onze inwoners én voor onze gasten, wat Gemeentebelang betreft.

Even terug naar het begin, mocht u de discussie gemist hebben. Al een aantal jaar wordt er gewerkt aan het zoneren van de Veluwe om de recreatiedruk anders te verdelen. Bos- en heidegebieden krijgen een verschillende ‘stempel’ toebedeeld die bepaald in welke mate recreatie wenselijk is en gefaciliteerd wordt. Dit varieert van ‘zone A’ (meer recreatie mogelijk) tot ‘Zone D’ (afsluiting, geheel of alleen tijdens het broedseizoen). Daar tussenin zitten zogenoemde overgangsgebieden (B) en gebieden waar recreatie mogelijk blijft, maar dan wel minder dan nu het geval is (zone C). Dat laatste wordt dan niet bewerkstelligt met toegangspoortjes of hekken, maar door ‘geleiden door verleiden’. Oftewel, de wandel- fiets en andersoortige voorzieningen zo plaatsen en indelen dat de recreant uit zichzelf de ‘goede’ kant op gaat.

Op zich een prima streven uiteraard. Onze natuur staat nu eenmaal onder druk en recreatie is één van de factoren die daartoe bijdraagt. Je kan de vraag stellen hoe zwaarwegend deze factor is ten opzichte van andere factoren, maar dat het verstandig is om naar de balans te kijken staat boven twijfel. Er zijn echter twee zaken die in onze ogen niet goed zijn gegaan.

Ten eerste zijn onze inwoners niet of onvoldoende gehoord. Er was een uitgebreid participatietraject beloofd, maar dit dreigde in de ambitie van de provincie verloren te gaan. Ten tweede stonden in de conceptplannen grote, bij inwoners en gasten geliefde gebieden, als zone D ingetekend; afsluiten dus. Dat past volgens ons geheel niet in de oorspronkelijke visie van recreatiezonering, namelijk dat geleiden door verleiden. Doordat wij en andere partijen (hier uit Nunspeet, maar ook andere gemeenten) deze protesten duidelijk hoorbaar hebben gemaakt, met inspreken in de vergadering van Provinciale Staten aan toe, lijkt hier nu verandering in te komen.

De provincie heeft een ‘tussenstap’ ingesteld. Deze wordt gebruikt om inwoners duidelijk te horen en opnieuw naar de zoneringskaart te kijken. Hier bent u aan de beurt!

Aanwonend of anderszins belanghebbend hierin? Meldt u bij de gemeente dat u graag meedenkt en -praat. Wij hebben de deur naar participatie weer open kunnen zetten, maar dan is het nu dus aan u om te gaan participeren. We moedigen dit van harte aan. De provincie heeft de door ons zo gewenste ‘luisterhouding’ aangenomen, dus uw kans om u te laten horen is daar!

Pieter Jan van Rossen

Eerdere blogs

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Voorafgaand aan de commissievergadering Maatschappij en Middelen spraken een aantal partners uit de culturele sector...

Meten is weten

Meten is weten

Meten is Weten! Althans, dat dacht ik… Afgelopen maandag heb ik een lezing bezocht met in de uitnodiging als...