Mobiliteit

25 augustus 2018

Toen ik vorige week met mijn vrouw een weekje bij onze oosterburen in de omgeving van het mooie Sauerland mocht vertoeven kwamen er in een groepsapp van Gemeentebelang een aantal meldingen (met sprekende foto’s) over massale fiets parkings op plaatsen die de veiligheid niet ten goede komen. Hoewel ik het probleem zeker niet wilde bagatelliseren was mijn reactie hierop:

“Fijn dat er zoveel mensen met de fiets komen”.

F8EF43AE-001E-487F-A292-3DAA7CFBE3DAEen aantal weken geleden schreef mijn fractiegenoot Edward Koers een mooi betoog (mini Schiphol) waar hij aangaande mobiliteit in relatie tot het milieu de vinger op de zere plek legt.  Internationaal gelden er voor mobiliteit door de lucht en transport over zee blijkbaar andere (fiscale) criteria dan nationaal. Duidelijk is dat op wereldniveau de meeste landen wel het “Parijs akkoord” hebben ondertekend en daar in hun eigen land ook al wel op acteren. (Wij Nederlanders in elk geval wel) Maar voor de grote internationale mobiliteit- en milieuvraagstukken die hiermee samenhangen durven de leiders van deze wereld vooralsnog geen stappen te zetten…En ik ben bang dat er voorlopig geendoorbraak op dit gebied zal komen gezien de politieke verhoudingen wereldwijd…  

Terug naar onze lokale issues. Met mijn opmerking “fijn dat er zoveel mensen met de fiets komen” wilde ik aangeven dat dit goed is voor de middenstand, (na de lange periode van hitte was het vorige week eindelijk weer eens echt druk in het dorp) goed is voor ons mensen die dan lekker in beweging zijn en dat het goed is voor het milieu.

Het geschetste punt van de fietsstandplaatsen is echter wel iets wat wij mee moeten nemen in de doorontwikkeling van onze dorpskern. Komende maand staat het onderwerp de stationsomgeving op de agenda. Het definitieve plan wat daar later uit voortvloeit zal leidend moeten zijn voor de verdere toegankelijkheid van het centrum. De stationsomgeving is immers de belangrijkste toegangspoort van Nunspeet. Alle aspecten voor voetganger, fietser en automobilist dienen daarin te worden meegenomen. Werken aan een doordacht plan om de toegankelijkheid van het centrum verder te verbeteren met daarin voldoende ruimte voor de fietser. Goed voor de mens…goed voor het milieu.  

Martin Mol

Eerdere blogs

Best een beetje bang…..

Best een beetje bang…..

Er is veel gaande. Te veel gaande. En hoe we met elkaar om gaan met al die gebeurtenissen maakt dat ik soms best een...

Ieder huisje heeft zijn kruisje

Ieder huisje heeft zijn kruisje

In ieder huisje is wel eens wat aan de hand. Je hangt de vuile was ook niet buiten. De laatste twee en een half jaar...

Ja mits…, het klinkt zo mooi.

Ja mits…, het klinkt zo mooi.

Het is een gevleugelde kreet die ook ik gebruik en vele collega’s vanuit Gemeentebelang en andere partijen ook: “de...