Motie voor goede zorg dichtbij de inwoners

16 juli 2019

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft het initiatief genomen tot een raadsbrede motie richting de centrale regering in Den Haag om meer nadruk te leggen op de zorgen rondom de tekorten in het sociaal domein. De gemeente Nunspeet zal, bij ongewijzigde budgetten, bezuinigingen moeten doorvoeren om de financiële gevolgen te beperken.

Minder geld voor meer zorg

Net als alle andere gemeenten heeft Nunspeet de uitvoering van veel zorgtaken overgenomen vanuit Den Haag en lokaal opgepakt en ingeregeld. Taken, zoals maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, zijn overgedragen naar de gemeenten met daarbij de daarvoor bestemde financiële budgetten. Deze laatste blijken voor bijna alle gemeenten te laag, omdat de decentralisatie van de taken direct gekoppeld is aan een bezuinigingsdoelstelling vanuit het rijk. Daarnaast neemt de noodzakelijke zorg in de praktijk juist toe.

Sluitende begroting

Om de gemeentelijke begroting sluitend te houden is aan Den Haag gevraagd tijdelijk meer geld ter beschikking te stellen om de decentralisatie goed uit te kunnen voeren. Anders zullen de tekorten opgevangen moeten worden door bijvoorbeeld verhoging van de lokale belastingen, bezuinigingen in het sociaal domein of op andere voor de gemeente belangrijke gebieden zoals infrastructuur en onderwijshuisvesting. Dit wil geen van de raadsfracties, vandaar dat het verzoek naar Den Haag unaniem door de fracties in de raad is gesteund. Iedere raadsfractie is het erover eens dat goede zorg in de gemeente Nunspeet toegankelijk moet blijven voor iedereen.

Eerdere nieuwsberichten

Column Huis aan Huis: Begrip

Column Huis aan Huis: Begrip

Onderstaande column schreef ons steunfractielid Thomas van den Hoorn afgelopen week voor de Nunspeet Huis aan Huis...