Nieuws

Recente nieuwsberichten

Resultaten enquête afvalscheiding bekend

Resultaten enquête afvalscheiding bekend

Nunspeet – De afgelopen maand heeft Gemeentebelang Nunspeet een enquête gehouden over afvalscheiding onder de inwoners van Nunspeet. Dit beleid komt in de loop van dit jaar in de gemeenteraad aan de orde. Voor Gemeentebelang Nunspeet een goed moment om voorafgaand...

Lees meer
Gemeentebelang bekijkt betaalbaar en duurzaam woonconcept

Gemeentebelang bekijkt betaalbaar en duurzaam woonconcept

Nunspeet – De gehele fractie van Gemeentebelang is op werkbezoek geweest bij het bouwbedrijf Jorritsma in Bolsward, waar zij kennis konden maken met het betaalbare en duurzame bouwconcept dat dit bedrijf heeft ontwikkeld. Het feit dat een volwaardige woning...

Lees meer
Hondenuitlaatren Elspeet

Hondenuitlaatren Elspeet

Gemeentebelang heeft samen met ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college over het realiseren van een hondenuitlaatren in Elspeet. Ondanks een dergelijk advies in het beleid, een breed gedragen handtekeningenactie vanuit de inwoners van Elspeet en een...

Lees meer

Eerdere nieuwsberichten

Afvalscheiding: uw mening is belangrijk!

Nunspeet – Binnenkort zal het college van de gemeente Nunspeet met voorstellen komen hoe men de komende jaren om wil gaan met afvalscheiding. Voor Gemeentebelang een goed moment om de wensen en ervaringen van de inwoners op dit punt te peilen. Ook in Nunspeet moet...

Lees meer

Column Nunspeet HAH: Van Zuur naar Zoet

Onderstaande column schreef ons raadslid Martin Mol voor Nunspeet Huis Aan Huis. Van Zuur naar Zoet Het nieuwe jaar wordt voortvarend begonnen. Het grote project zwembad, sporthal en turnhal “de Wiltsangh” is op een haar na afgerond en wordt in de voorjaarsvakantie...

Lees meer

Gemeentebelang: overal strooien

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet heeft al regelmatig aandacht gevraagd voor de gladheidsbestrijding in alle kernen van de gemeente. Ondanks alle inspanningen van de gemeentelijke organisatie komen er ieder jaar weer klachten binnen van inwoners die aangeven dat er...

Lees meer

Gemeentebelang vraagt meer aandacht voor verkeersdrukte A28

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over de verkeersdrukte op de A28. De lokale partij voorziet dat de fors grotere woonopgave in de regio ook effect gaat hebben op de snelweg en vraagt zich af of hier wel voldoende op geanticipeerd wordt....

Lees meer

Orange the World

In 2021 reeds heeft de fractie van Gemeentebelang aandacht gevraagd voor de actie Orange the World. Dit door middel van het oranje aanlichten van ons gemeentehuis. Dit is een wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen aandacht te geven. Helaas komt dit in onze gemeente...

Lees meer

Gemeentebelang: hergebruik van grondstoffen noodzakelijk

Nunspeet – Omdat het vormgeven van een milieustraat voor Nunspeet de komende collegeperiode op de agenda staat heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Remondis, een van de afvalverwerkers in Nunspeet. Veel gehoord: “Afval bestaat niet,...

Lees meer

Gemeentebelang vraagt om visie wonen en zorg

Nunspeet – Het college van Nunspeet geeft aan dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het combineren van wonen en zorg. Dit als reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelang. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2023 bekend gemaakt....

Lees meer

Energietransitie wordt steeds belangrijker onderwerp

Nunspeet – Omdat door de ontwikkelingen van de energieprijzen de energietransitie een andere dynamiek krijgt heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Veldhuizen Energie om zich te laten voorlichten over de mogelijkheden en...

Lees meer

Algemene beschouwingen

Afgelopen donderdag 20 oktober stond de raadsvergadering in het teken van de begrotingsvergadering. Traditioneel is dat de vergadering van de Algemene Beschouwingen, waarin partijen terug-, maar bovenal vooruitblikken op het komende begrotingsjaar. Onderstaand de...

Lees meer

Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet en de Christenunie Nunspeet hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke motie die het college oproept een noodfonds ‘bestaanszekerheid’ op te richten. Dit met als doel inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemingen in...

Lees meer

Gemeentebelang: We zijn er klaar voor!

Nunspeet – Hoewel veel politiek werk in de vakantieperiode gewoon is doorgegaan, ook de inwoners en ondernemers zitten immers niet stil, is deze week de formele start van het nieuwe collegejaar met de eerste raadsvergadering. Gemeentebelang heeft er vertrouwen in dat...

Lees meer

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.