Nieuws

Recente nieuwsberichten

Beschouwingen collegevorming 2022-2026

Beschouwingen collegevorming 2022-2026

Bij de installatie van het nieuwe college, was er ook voor alle partijen ruimte voor beschouwingen. Lees de beschouwingen op het akkoord en de collegevorming van Gemeentebelang, bij monde van fractievoorzitter Marc Konings, hieronder. Eigenlijk kan Gemeentebelang de...

Lees meer
Samen meer voor elkaar

Samen meer voor elkaar

Samen meer voor elkaar. We hebben een raadsbreed akkoord en een raadsbreed college. Mark Konings en Marc van de Bunte leggen uit hoe en waarom. https://www.youtube.com/watch?v=RbLsYseAgc4

Lees meer
Raadsakkoord ondertekend

Raadsakkoord ondertekend

Met als thema ‘Samen meer voor elkaar’ hebben alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad zich gevonden in een ‘raadsakkoord’ voor de komende vier jaar. Na de verkiezingswinst van Gemeentebelang hebben de onderhandelaars ervoor gekozen alle partijen te betrekken bij...

Lees meer

Eerdere nieuwsberichten

Gemeentebelang trots op hoog(s)tepunt op De Wiltsangh

Het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe zwembad, sporthal en turnhal is voor Gemeentebelang letterlijk een hoogtepunt. De lokale partij is trots op de sportieve ambities van de gemeente en kijkt uit naar de opening van een uniek en prachtig sport- en...

Lees meer

Geen verlengd broedseizoen op het Hulshorsterzand

Hulshorst – Natuurmonumenten ziet op het Hulshorsterzand af van een verlengd broedseizoen, tot grote vreugde van Gemeentebelang Nunspeet. Voor de lokale partij was dit het voornaamste discussiepunt dat overgebleven was na het inspraaktraject rondom de...

Lees meer

Aandacht voor geweld tegen vrouwen

Nunspeet – Gemeentebelang heeft aandacht gevraagd om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentehuis op 25 november aan de buitenkant oranje is aangelicht. In het kader van ‘Orange the World’ is oranje de symbolische kleur om...

Lees meer

Kandidatenlijst Gemeentebelang vastgesteld

NUNSPEET – Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 vastgesteld. De leden hebben onder luid applaus een lijst van 30 kandidaten aangewezen voor op...

Lees meer

Gemeentebelang wil vaart in de woonmarkt krijgen

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet wil dat er meer vaart komt in de woningmarkt. Om daar een aanzet toe te geven vraagt de lokale partij een visie van het college van Burgemeester en Wethouders, waarin beproefde woonconcepten en mogelijkheden komen om de woonmarkt op...

Lees meer

Gemeentebelang zet inwoners en ondernemers centraal

In de raadsvergadering van oktober spreekt de gemeenteraad traditiegetrouw over de meerjarenbegroting van de gemeente. Het is belangrijk om ook tijdens een coronapandemie het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Gemeentebelang heeft in het voortraject...

Lees meer

Kulturhus wordt dorpshuis

Gemeentebelang zal blij zijn als in de raadsvergadering van oktober ten aanzien van het Kulturhus een definitief besluit valt. Het ziet ernaar uit dat na jaren inspanning van de vele betrokkenen de SDE, Stichting Dorpshuis Elspeet, de exploitatie vanaf 1 januari 2022...

Lees meer

Wolf en schaapskudde, hoe nu verder?

Nunspeet – Welke maatregelen kan de stichting schaapskudde Elspeterheide nemen om in hetzelfde gebied als de wolf te kunnen verblijven. Dit vroeg de fractie van Gemeentebelang zich af tijdens een werkbezoek aan de kudde en zij hebben hier uitvoerig over gesproken met...

Lees meer

Duurzaam maar niet te duur

Nunspeet – Met het oog op de week van de duurzaamheid heeft de voltallige fractie en enkele steunfractieleden van Gemeentebelang Nunspeet zich breder laten informeren in mogelijkheden om je woning duurzaam te verwarmen. "Het is belangrijk kennis op te doen bij...

Lees meer

Gemeentebelang: Regenboogvlag staat symbool voor inclusie

Nunspeet - Gemeentebelang Nunspeet heeft, op initiatief van PvdA/Groen Links, een motie mede ingediend met als doel om op 11 oktober 2021, Coming-out dag,  de regenboogvlag te laten hijsen. De regenboogvlag is in de ogen van de lokale partij een symbool van inclusie...

Lees meer

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.