Nieuws

Recente nieuwsberichten

Energietransitie wordt steeds belangrijker onderwerp

Energietransitie wordt steeds belangrijker onderwerp

Nunspeet – Omdat door de ontwikkelingen van de energieprijzen de energietransitie een andere dynamiek krijgt heeft bijna de volledige fractie en steunfractie een bezoek gebracht aan Veldhuizen Energie om zich te laten voorlichten over de mogelijkheden en...

Lees meer
Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Afgelopen donderdag 20 oktober stond de raadsvergadering in het teken van de begrotingsvergadering. Traditioneel is dat de vergadering van de Algemene Beschouwingen, waarin partijen terug-, maar bovenal vooruitblikken op het komende begrotingsjaar. Onderstaand de...

Lees meer
Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

Raadsbrede steun noodfonds voor bestaanszekerheid

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet en de Christenunie Nunspeet hebben het initiatief genomen tot een gezamenlijke motie die het college oproept een noodfonds ‘bestaanszekerheid’ op te richten. Dit met als doel inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemingen in...

Lees meer

Eerdere nieuwsberichten

Gemeentebelang: waarop moet woningbouw in Hulshorst wachten?

Hulshorst - Op 9 november is er door een initiatiefnemer een verzoek ingediend om woningen te bouwen op het terrein van camping de Hoefstal. Dit verzoek is positief beoordeeld vanuit de ambtelijke organisatie en valt ook volgens Gemeentebelang binnen de afgesproken...

Lees meer

Gemeentebelang blij voor Elspeet

Elspeet – De definitieve doorstart van het Kulturhus is een feit!  Gemeentebelang is blij voor Elspeet dat er nu weer een dorpshuis is voor alle Elspeters. Het Kulturhus heet dan ook voortaan Dorpshuis Elspeet. Een delegatie van de fractie en steunfractie hebben de...

Lees meer

Gemeentebelang trots op hoog(s)tepunt op De Wiltsangh

Het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe zwembad, sporthal en turnhal is voor Gemeentebelang letterlijk een hoogtepunt. De lokale partij is trots op de sportieve ambities van de gemeente en kijkt uit naar de opening van een uniek en prachtig sport- en...

Lees meer

Geen verlengd broedseizoen op het Hulshorsterzand

Hulshorst – Natuurmonumenten ziet op het Hulshorsterzand af van een verlengd broedseizoen, tot grote vreugde van Gemeentebelang Nunspeet. Voor de lokale partij was dit het voornaamste discussiepunt dat overgebleven was na het inspraaktraject rondom de...

Lees meer

Aandacht voor geweld tegen vrouwen

Nunspeet – Gemeentebelang heeft aandacht gevraagd om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentehuis op 25 november aan de buitenkant oranje is aangelicht. In het kader van ‘Orange the World’ is oranje de symbolische kleur om...

Lees meer

Kandidatenlijst Gemeentebelang vastgesteld

NUNSPEET – Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 vastgesteld. De leden hebben onder luid applaus een lijst van 30 kandidaten aangewezen voor op...

Lees meer

Gemeentebelang wil vaart in de woonmarkt krijgen

Nunspeet – Gemeentebelang Nunspeet wil dat er meer vaart komt in de woningmarkt. Om daar een aanzet toe te geven vraagt de lokale partij een visie van het college van Burgemeester en Wethouders, waarin beproefde woonconcepten en mogelijkheden komen om de woonmarkt op...

Lees meer

Gemeentebelang zet inwoners en ondernemers centraal

In de raadsvergadering van oktober spreekt de gemeenteraad traditiegetrouw over de meerjarenbegroting van de gemeente. Het is belangrijk om ook tijdens een coronapandemie het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Gemeentebelang heeft in het voortraject...

Lees meer

Kulturhus wordt dorpshuis

Gemeentebelang zal blij zijn als in de raadsvergadering van oktober ten aanzien van het Kulturhus een definitief besluit valt. Het ziet ernaar uit dat na jaren inspanning van de vele betrokkenen de SDE, Stichting Dorpshuis Elspeet, de exploitatie vanaf 1 januari 2022...

Lees meer

Wolf en schaapskudde, hoe nu verder?

Nunspeet – Welke maatregelen kan de stichting schaapskudde Elspeterheide nemen om in hetzelfde gebied als de wolf te kunnen verblijven. Dit vroeg de fractie van Gemeentebelang zich af tijdens een werkbezoek aan de kudde en zij hebben hier uitvoerig over gesproken met...

Lees meer

Onafhankelijke lokale politiek sinds 1946

Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is een lokale politieke vereniging in Nunspeet die officieel op 24 september 1962 is opgericht. Al in 1946 werd de naam bedacht en is Gemeentebelang van start gegaan door oprichter Jos Lussenburg , die wilde opkomen voor de belangen van alle Nunspeters. In die tijd werd er dus al lokale politiek bedreven.