Nunspeet deelgemeente?

9 maart 2019

Deze week werd tot de verbazing van onder andere veel Gemeentebelangers, waaronder de mijne,  bekend dat de provincie wil gaan onderzoeken of het zinvol zou kunnen zijn gemeenten op de Noord-West Veluwe, waaronder Nunspeet, samen te gaan voegen. Door Gemeentebelang zijn dan ook direct vragen gesteld naar de aanleiding en achtergrond van deze wens. Deze vragen zijn neergelegd bij de partijen in de provincie en het college van Nunspeet.

Ik heb altijd geleerd dat als je als mens of organisatie zelfstandig kunt functioneren je dit vooral zo moet laten. Onze gemeente functioneert al jarenlang, lees ook de mening van onze inwoners en bezoekers, over het algemeen erg goed. Ik kan me dus ook niet voorstellen dat onze inwoners zitten te wachten op samenvoeging met andere gemeentes of zelfs maar een discussie daarover. Het lijkt mij dat dit onderzoek minimaal zinloos is (behalve dan voor het externe adviesbureau dat de opdracht voor dit onderzoek krijgt) en dat dit signaal onnodig zorgt voor onrust. Nunspeet volgt al jaren de lijn zoveel mogelijk zelfstandig te blijven en te blijven werken aan haar eigen leefomgeving en  samen te werken met anderen waar waar dat zinvol is. Samenwerking in bijvoorbeeld SNV verband en Veluwe –op-1 zijn hiervan voorbeelden. Deze lijn wordt volledig gedeeld en ondersteund door Gemeentebelang.

Nog opvallender is dat dit onderzoek wordt gekoppeld aan het beschikbaar stellen van financiering voor een afrit van de A28 voorbij Wezep om het bedrijventerrein H2O beter te ontsluiten. Dit riekt naar voor wat hoort wat en heeft weinig te maken met beleidsmatige ontwikkeling of het toetsen van een visie. Het woord chantage speelt eerlijk gezegd wat meer door mijn hoofd.

Ik vraag me echt af wat de provincie met deze luchtballon wil bereiken. Als de provincie de Noord-West Veluwe verder wil stimuleren kan ze zich beter richten op het optimaliseren van de verkeersstroom op de A28, het stimuleren van toerisme maar zeker ook het aanspreken van de landelijke overheid op de financiering van de jeugdzorg. Dat zijn de echte problemen waar de provincie van waarde kan zijn voor de gemeente. Men is nu aan het proberen een niet bestaand probleem in kaart te brengen en hiervoor een oplossing te vinden.

Ik zou tegen de provincie willen zeggen: werk samen als provincie en zelfstandige gemeenten aan een mooie Veluwe en faciliteer mede een aantrekkelijk Nunspeet. Dat is beter dan bestuurlijk gehobby dat alleen maar afleidt van deze doelen.

Marc Konings

Eerdere blogs

Hoognodig!

Hoognodig!

Toen ik vanaf 2007 tot mijn eerste raadsperiode in 2010 als steunfractielid actief was, overheerste het idee van een...

750!!!  Wonen op ’t Hul Noord

750!!! Wonen op ’t Hul Noord

Wie wil er niet in een passende woning wonen? Passend qua levensfase maar zeker ook passend bij het inkomen. Daarom...