Nunspeet vier seizoenen uit de kunst

7 maart 2020

Eindelijk… hij is er! De door ons gewenste visie op recreatie en toerisme. Dit is altijd een speerpunt van Gemeentebelang geweest en we zijn blij dat er nu een stevige basis is gelegd. Het is een richtinggevend stuk geworden waarin de koers voor de komende jaren wordt uitgezet en waar de gemeente samen de ondernemers en betrokken partijen gezamenlijk zullen optrekken. De komende jaren zullen allen zich inzetten om de gemeente Nunspeet op gebied van Recreatie en Toerisme nog beter op de kaart te zetten.

Al in 2017 heb ik hierover een oproep gedaan in een column in de Nunspeet Huis aan Huis en werd dit een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. In de coalitieonderhandelingen werd dit ook breed gedragen en is het college er voortvarend mee aan de slag gegaan.

Vanaf het eerste begin zijn ondernemers en diverse partijen vanuit de sector erbij betrokken en gevraagd actief mee te denken om te komen tot een breed gedragen geheel. En zo hoort dat ook. Juist bij dit onderwerp -als één van de belangrijkste pijlers van de lokale economie- is dit draagvlak essentieel!

De belangrijkste punten eruit: Duidelijke keuzes maken. Behoud van al het mooie wat Nunspeet te bieden heeft. Het piekmoment in het hoogseizoen niet verder belasten, maar inzetten op spreiding om te komen tot 4-seizoenen recreatie. Maar ook de kwaliteitsverbetering van het voorzieningenniveau verder doorzetten en het profileren van Nunspeet als gastvrije gemeente.

Nunspeet uit de Kunst zal daarbij als spin in het web een stevige adviserende- en coördinerende rol moeten spelen als fundament onder het toeristische aanbod.

De ontwikkel- en uitvoeringsagenda is in de ogen van Gemeentebelang een belangrijk project en ziet dit graag als zodanig opgenomen in de programmabegroting. Maak hiervoor het nieuwe beleid concreet en neem dit erin op. Gezien de stijgende bestedingen de afgelopen jaren bij de recreatieondernemers en daaruit voortvloeiend de stijgende inkomsten van toeristen-en forensenbelastingen voor de gemeente is het voor Gemeentebelang een zeer verantwoorde investering voor de recreatieve toekomst van de gemeente Nunspeet als geheel.

Martin Mol

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...