Onrust in 2020?

4 januari 2020

Als u dit leest is het nieuwe jaar alweer begonnen. Soms gaat het ene jaar heel makkelijk over in het volgende jaar en soms niet. Ik denk dat het ook na de overgang van 2019 naar 2020 onrustig blijft en dat dit een gevolg is van een proces dat al enige tijd geleden op gang gekomen is. Een proces waarin onze maatschappij volop in beweging is. Er is onrust en inwoners laten zich horen. Veel mensen zijn of doen ontevreden terwijl de welzijns- en economische cijfers dit niet altijd doen verwachten. Er ontstaan bewegingen van onderaf, polderen schijnt steeds moeilijker te worden. Beleid vanuit Den Haag lijkt niet altijd logisch. Wat de verdere gevolgen zijn is nu nog niet te overzien. Wat wel belangrijk is en blijft is dat we met elkaar in gesprek blijven. De dialoog of een discussie aangaan maar wel op een nette manier.

In gesprek blijven.

Het met elkaar in gesprek gaan doet Gemeentebelang altijd al omdat wij van onze inwoners willen horen hoe beleid uitpakt, hoe jij het leven in onze gemeente ervaart. Daarom zie je ons overal, ook als er geen verkiezingen op komst zijn. Wij zijn een groot voorstander om belanghebbenden aan het begin van een proces mee te laten denken. Dit betekent niet dat een belanghebbende altijd kan bepalen wat de uitkomst wordt. Soms is het algemeen belang groter dan een individueel belang. Soms zijn niet alle inwoners het dan ook eens met de besluiten die er genomen worden. Dat mag. Voor Gemeentebelang geldt dat wij een betrouwbare partij willen zijn, een partij die altijd zijn best doet om uit te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Spreken we jou de komende tijd?

Onze agenda is alweer behoorlijk gevuld met nieuwjaarsrecepties. Kom je ons daar tegen schroom niet om jouw vraag aan ons te stellen. En mocht het antwoord niet meteen voorhanden zijn, dan komen wij er bij jou op terug.

Corrie Jansen

 

Eerdere blogs

Samenwerken

Samenwerken

Sinds ik in de Gemeenteraad zit leer ik veel van onze Gemeente. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld niet wist is dat...

Energietransitie

Energietransitie

De winterperiode dient zich aan. De temperaturen dalen nu gestaag richting winterperiode. De afgelopen maanden bleken...