Onze kinderen

22 oktober 2022

Afgelopen donderdag hebben we een toch wel bijzondere raadsvergadering gehad in Nunspeet.

Hoofdonderwerp was de jaarlijkse begrotingsbespreking en het vaststellen van de begroting. Nunspeet is een financieel gezonde gemeente en dat mag best als bijzonder genoemd worden. Nog geld in de knip overhouden na projecten als stationsomgeving en de vernieuwing van sportpark de Wiltsangh is een knap staaltje van het huishoudboekje op orde houden, zoals de wethouder Stoffer het benoemde.

Naast dit onderwerp waren er ook nog 6, jawel 6 moties ingediend die unaniem aangenomen zijn. De vruchten van een raadsbreed akkoord en een verfrissende manier van het samenstellen van een college? Ik denk het wel. Belangrijke motie , mede op initiatief van Gemeentebelang, is het instellen van een Noodfonds. We leven in barre tijden en veel mensen redden het niet om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten een noodfonds instellen om te voorkomen dat inwoners door het ijs zakken. En dat Noodfonds gaat komen.

Naast deze moties was er nog één belangrijk bespreekpunt en dat was het invoeren van het OKO model. Ik heb er al eerder over geschreven maar OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Dit model is een afleiding van het IJslandse Preventie Model. (Google het eens en je leest verbluffende resultaten).

Mijn grootste angst is dat er iets gebeurt met één van mijn kinderen of kleinkinderen. Dat is het meest kwetsbare en kostbare wat ik heb. En als raadslid hebben wij een morele verplichting om de kinderen in Nunspeet te zien als ‘onze kinderen’. Niet in biologische zin maar wel met een morele verplichting.
Waar OKO over gaat? Veel van onze kinderen vallen nog steeds buiten de boot of dreigen een gevaarlijke ontwikkeling door te maken. Eenzaamheid, Middelengebruik, Agressie of psychische nood kunnen gevolgen zijn van deze negatieve ontwikkelingen.
OKO is een methodiek die er voor zorgt dat de omgeving (school, sport, welzijn, preventie) zodanig wordt ingericht dat jongeren weer op een gezonde en positieve manier kunnen en mogen meedoen.
Een collega raadslid van de Christen Unie verwoordde het fantastisch. ‘Als een plant niet goed groeit moet je er niet aan gaan trekken maar moet je zorgen dat de omgeving van de plant in orde is. Zorg voor een gezonde voedingsbodem, bemesting, water en voldoende zuurstof. Verder hoef je niets te doen want dan gaat het vanzelf.

OKO is vastgesteld in de raad dus we gaan er voortvarend mee aan de slag. Wel met inachtneming dat het niet zomaar gedaan is. Het is een proces van volhouden en van een lange adem. Dat is ook gebleken in IJsland. De resultaten lieten ook daar lang op zich wachten maar uiteindelijk heeft het IJslandse Preventiemodel in IJsland geleidt tot significantpositievere leefomstandigheden van de kinderen.

En dat gunt Gemeentebelang onze kinderen ook van harte. Het zijn tenslotte onze kinderen!

Namens Gemeentebelang, Martin Juffer.

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...