Onze viervoeters en het hondenbeleid in de gemeente Nunspeet

27 mei 2023

In de gemeente Nunspeet geldt binnen de bebouwde kom een opruim- en aanlijn plichtvoor honden. Zorg dan ook dat u altijd een zakje bij u heeft om de poep van uw hond op te ruimen. Dit bent u namelijk verplicht. U kunt gratis zakjes ophalen in de hal van het gemeentehuis. Buiten de bebouwde kom hoeft u de poep niet op te ruimen. Laat uw hond echterniet op het wandel- of fietspad zijn behoefte doen.

In de uitlaatrennen binnen onze gemeente mag uw hond loslopen en geldt een opruimplicht. Daarnaast zijn er enkele bermen aangewezen als uitlaatbermen. Vanuit de raad zijn al een aantal kerenvragen gesteld over uitlaatrennen in de gemeente onder andere Elspeet “zit te springen” om een goede uitlaatren.  Uitlaatrennen moeten aan een aantal voorwaarden doen. Mochten er gebreken zijn kunt u deze melden bij de gemeente.

De uitlaat bermen worden kort en extra gemaaid, zodat honden daar eenvoudig hun behoefte kunnen doen en het gemakkelijker is om de uitwerpselen op te ruimen.

In de gemeentelijke bossen en natuurgebieden is het verplicht uw hond aan te lijnen. Honden losloopgebieden uitgezonderd.

U dient de openstellingborden bij de gebieden in de gaten houden. Hierop staat precies aangegeven wat de regels zijn per gebied.

Waar Gemeentebelang positief over is, is dat recent de Spartelvijver Zandenbos is gerealiseerd. Anders dan de Zandenplas is deze vijver het gehele jaar beschikbaar voor honden om lekker af te koelen en te spelen. Er is een omheining van één meter hoog in de vorm van een raster geplaatst.

Spartelvijver Zandenbos    

In het raadsakkoord staat onder het kopje Boas met stip op nummer op nummer 1. de overlast van Hondenpoep. De Boa’s van de gemeente Nunspeet houden geregeld onaangekondigde zogenaamde “prikacties”. Dit betekent dat zij controleren of u zich houdt aan de opruim- en aanlijnplicht. Een boete voor het niet opruimen of aanlijnen kan oplopen tot €150,–. Zorg er daarom voor dat u opruimmiddelen bij u hebt, dit is verplicht!

Heeft u overlast van  paardenpoep ,agressieve honden, loslopende honden of een volle afvalbak?

Dit kunt u ten allen tijde digitaal melden via: nunspeet.nl/ietsmelden of door telefonisch contact opnemen met de baliemedewerker Burgerzaken:  0341-259911

Het hondenbeleid zal binnenkort weer op de raadsagenda komen.  

Tijdens de commissievergadering R&W,  15 mei jl. heeft Gemeentebelang een vraag gesteld over de (oud)honden uitlaatren achter de VV Nunspeet grenzend aan de van Karnebeekstraat.

Wethouder J. Groothuis moest tijdens de vergadering het antwoord schuldig blijven en komt schriftelijk op deze vraag terug. Wij houden u op de hoogte.

Petra van Olst-Dekker

Eerdere blogs

Konijn uit de hoge hoed

Konijn uit de hoge hoed

Eindelijk zijn ze er uit in Den Haag. Er was al geruime tijd gemor te horen dat het allemaal wel erg lang duurde, maar...

#Doeslief

#Doeslief

#Doeslief; een campagne die ons laat zien dat we steeds minder aardig tegen elkaar doen. In de omgang met elkaar op...

€400,-

€400,-

OKO. Ik heb er al vaker over geschreven. OKO staat voor Opgroeien in een Kindvriendelijke Omgeving. Het is een...