Ook voor de gemeente: Meten = weten!

23 april 2022

Nederlandse gemeenten, waaronder Nunspeet, zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling en het gebruik van zogenaamde prestatie-indicatoren. In gewoon mensentaal zouden we dit kengetallen noemen. Kengetallen in gemeenteland zijn bijvoorbeeld: het percentage mensen met een WMO-uitkering en het aantal klachten over de gemeentelijke dienstverlening. Zij moeten iets zeggen over de prestaties van de gemeente en hoe deze ervoor staat.

Met ingang van de begroting 2017 zijn gemeenten verplicht om een ​​lijst van dit soort indicatoren in hun begroting en jaarrekening op te nemen.

Waar in diverse sectoren al gewerkt wordt met indicatoren om de prestaties eenduidig te meten wordt in gemeentes in de beleidstukken vaak gewerkt met termen als: “het structureel verbeteren van… of meer aandacht geven aan”. Als doelstellingen zo geformuleerd worden is het dus nauwelijks vast te stellen of deze worden behaald. Het werken met prestatie indicatoren maakt de uitkomst van activiteiten en beleid eenduidig meetbaar. Twee uitgangspunten zijn met name belangrijk:

  • Het gaat om de resultaten van de activiteiten of het beleid. Dus bijvoorbeeld niet: hoeveel mensen hebben we aan de telefoon gehad maar wel: zijn deze mensen goed en tijdig
  • Het is belangrijker trends te volgen dan cijfers te hebben. Dus bijvoorbeeld niet: hoeveel mensen zitten in Nunspeet onder de armoede grens maar wel: stijgt of daalt het aantal mensen onder de armoedegrens.

Om het werken met deze indicatoren te begrijpen is het goed even de vertrouwde huisarts erbij te halen. Een huisarts beschikt over een standaardrepertoire van tien basistestjes (een tik op de knie, enzovoort). Deze geven een indicatie (indicatoren dus) of de patiënt ‘in orde’ is. Bij afwijkingen volgt nader onderzoek en bij serieuze afwijkingen wordt er een specialist bijgehaald of volgt een ingreep. Zo werkt ook de gemeentemonitor. De monitor geeft een algemeen beeld van de ‘gezondheid’ van een gemeente, maar de uitkomst kan aanleiding zijn om een nader onderzoek te doen naar aangrijpingspunten voor verbetering.

In de afgelopen raadsperiode heeft onder leiding van onze fractievoorzitter Marc Konings een raadswerkgroep zich gebogen over deze materie en alle elementen van de gemeentelijke activiteiten voorzien van indicatoren. De komende jaren zal dit fenomeen zich verder gaan ontwikkelen.

Door middel van indicatoren is de raad veel beter in staat op haar controlerende taak op hoofdlijnen uit te voeren en wordt minder over allerlei niet relevante details gediscussieerd. e En nu het belangrijkste: wat zijn de gevolgen van het werken met indicatoren voor de inwoners? Het is ook voor de inwoners nu inzichtelijk waar de gemeente op stuurt en waar het goed gaat en waar minder goed. Daar kan je inwoner weer wat van vinden en de raad meegeven.

Wellicht op een regenachtige dag toch eens de moeite waard om eens een beeld te krijgen van de wereld achter de muren op het marktplein: Nunspeet.begroting.online.nl

 

 

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...