Participatie: een vak apart

28 november 2020

Aangezien de politiek zich zeer regelmatig met onze portemonnee en ons welzijn bemoeid willen inwoners en ondernemers zich ook graag uiten richting politiek, zeker als het de directe belangen raakt. Dat is logisch en uiteraard wenselijk en daar is dus het woord participatie voor uitgevonden.

In de praktijk blijkt participatie best lastig. Pak even deze Coronatijd: de jongeren willen wel feesten en starten een lobby, de horeca wil open en probeert op allerlei wijze hun zin te krijgen. Sommige mensen geloven in complotten en laten dat horen aan iedereen die dat wil etc. Allen geloven ze in hun eigen gelijk, zoeken ze gelijkgestemden en begrijpen ze vaak niet dat andere groepen anders over zaken kunnen denken.

Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld bij bouwplannen, het wel of niet plaatsen van windmolens en het aanleggen van wegen. Iedereen kijkt er anders tegenaan en heeft zijn eigen belangen die voor die specifieke inwoner of ondernemer volledig logische en valide zijn. Helaas: als je al deze meningen bij elkaar legt blijken deze vaak tegengesteld of onverenigbaar.

Zie hier het dilemma van participatie in de politiek: hoe zorg je niet vanuit een ivoren toren je werk doet, iedereen gehoord wordt, er een goede afweging gemaakt worden en er tenslotte ook besluiten worden genomen?

Participatie is dus een vak apart waarin het belangrijk is bij een voorstel vooraf aan te geven wanneer en hoe de participatie wordt vormgegeven en hoe deze wordt ingevuld. Ook heel belangrijk is vooraf aan te geven dat participatie een kwestie is van hoor en wederhoor en geen moddergevecht. Participatie is echt wat anders dan tot het uiterste proberen je zin krijgen! In de praktijk blijkt dit voor de politiek en de belanghebbenden best lastig.

Toch is participatie belangrijk in het politieke proces om alle relevante argumenten op tafel te krijgen goed te kunnen afwegen. Het is een voorwaarde om te komen tot door de inwoners en ondernemers gedragen beleid en uitvoering. Gemeentebelang zal dan ook zeer regelmatig op de noodzaak voor participatie wijzen en vragen naar de wijze waarop deze wordt ingevuld.

Als volksvertegenwoordigers komen wij in deze trajecten graag naar u luisteren en met u van gedachten wisselen! Voor ons geldt: we doen het voor de inwoners en ondernemers en als wij onze mening geven moeten we wel weten wel echt goed weten wat daar speelt!

Marc Konings

Eerdere blogs

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...

Bezwaar…ja en?

Bezwaar…ja en?

Heb je eindelijk een woning is er 1 bezwaarmaker...Wat voor gevolgen heeft dit zoal? Onderstaande is een ingekort...