Pas op de plaats

28 augustus 2021

Soms kan een ‘pas op de plaats’ veel goeds doen. Ergens nog een nachtje over slapen, iets laten rusten, even parkeren, er nog eens goed over nadenken. Vrij letterlijk vertaald: even stilstaan. Of zoals een fractiegenoot dat van de week noemde: luisteren, reflecteren en vervolgens herbezinnen. Pas op de plaats levert nieuwe inzichten, een frisse blik, een scherper beeld. Privé doen we het allemaal (en noemen dat dan vaak ook wel vakantie), in de politiek of bestuurlijk gezien moet je er wat vaker aan helpen herinneren.

Om die reden vroeg ik, namens Gemeentebelang, die ‘pas op de plaats’ aan Staatsbosbeheer in hun plan voor de vennen rond het voormalig Ronde Huis. Niet al te lang geleden vroegen we die pas op de plaats (en zelfs een stapje terug) rond de, inmiddels bekende en beruchte, recreatiezonering. Door organisaties met inwoners aan tafel te krijgen hoop je op een evenwichtiger, beter gedragen idee waarin ieders belang, visie en soms ook emotie recht is gedaan. Volgens mij is dat simpelweg oerhollands polderen anno 2021, op kleinere schaal. Dat is wat anders dan het iedereen naar de zin maken (dat is een illusie), maar wél proberen iedereen te horen en daar ook wat mee te dóen.

Ik had oprecht de hoop dat een pas op de plaats deze zomer iets zou veranderen in Den Haag en het formatieproces. In de staart van een van de grootste crisis van de afgelopen decennia lukte het niet om de politieke uitdagingen het hoofd te bieden en tot een snelle vorming van een regering te komen. De pas op de plaats in de zomerperiode en in stilte eens beginnen aan de inhoud gaf me goede hoop, maar een week of twee na het reces zijn de partijen alweer vervallen in een gemakkelijk ‘wie met wie’ (en voor wie NIET) en lijkt de inhoud alweer op de achtergrond verdrongen. Die willen alleen samen, die voelt zich niet meer welkom, die wil alleen met die en tot slot vooral níet met die. De term ‘schoolplein-politiek’ ontstond in m’n hoofd. Met Juf Hamer die de kindjes bij elkaar probeert te brengen. Als ik dan zie wat een pas op de plaats hier, lokaal, soms kan bijdragen, is het resultaat in het Haagse ronduit teleurstellend.

Terug naar lokaal: de oproep tot een pas op de plaats rond het voormalig Ronde Huis heeft effect gehad. Staatsbosbeheer heeft aangekondigd de werkzaamheden een jaar op te schuiven en met inwoners te gaan praten. Hou de berichtgeving in de gaten, want ook u kan bijdragen in het proces van luisteren (laten horen), reflecteren en herbezinnen. Ik las: “Een pas op de plaats leidt tot vernieuwde beweging”. Ik hoop dat u deze zomer een fijne pas op de plaats heeft gehad, nu weer voorwaarts.

 

Pieter-Jan van Rossen

Eerdere blogs

Oranjekoorts

Oranjekoorts

De stemming in het land werd steeds hoopvoller. Waar de stemming aan het begin nogal gereserveerd was (de meesten...

Geduld is een schone zaak

Geduld is een schone zaak

Afgelopen week zag ik een luchtfoto van de stationsomgeving. Wat een wirwar van machines, kranen, gaten en daartussen...

2 maanden vakantie!

2 maanden vakantie!

Afgelopen donderdagavond hebben we onze laatste raadsvergadering van deze periode gehad. Het was er één met een aantal...