Personeelstekort??

11 augustus 2018

6701A06D-D9B7-4DE3-98B9-A0879A619342Wat een zomer hebben we tot op heden. Alle hitte- en droogterecords zijn gebroken. Sommige mensen zijn er heel gelukkig mee, anderen wat minder en sommigen zijn er helemaal klaar mee.

Een ding staat als een paal boven water (en dat heeft niets met de lage waterstand te maken): de horeca en de recreatievoorzieningen hebben gouden tijden. Of toch niet??In alle sectoren (bouw, vrachtwagenchauffeurs, zorg etc.),maar zeker ook hier, blijkt het extreem moeilijk om personeel te vinden. Op zich een goed signaal: de economie draait alweer een poosje naar behoren en als we dan in deze wel heel speciale zomer ook nog extra menscapaciteit nodig hebben wordt het extra lastig. Als de behoefte naar personeel zou kunnen worden ingevuld hebben zowel de ondernemers, de werkzoekenden als de economie daar baat bij.

Dan wordt het dus tijd voor wat creativiteit en out-of-the-box denken.  Als het overgrote deel van de mensen die werk willen en moeten hebben aan het werk zijn, we zo ongeveer ook alle 14 tot 18 jarigen aan vakantiewerk hebben geholpen en er bijna geen vrijwilligers meer zijn te vinden blijft er nog een groep mensen over die, mits een beetje begeleid en waar nodig met financiële steun en prikkels, veel aan de economie kan bijdragen: werkzoekenden, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In veel landen, neem bijvoorbeeld Zweden en Duitsland, worden deze groepen structureel gevolgd en begeleid omdat deze mensen, als je een beetje creatief met hen meedenkt, veel kunnen bijdragen aan de maatschappij en de economie en voor hen het welzijn ook toeneemt omdat ze weer deel uitmaken van de reguliere sociale structuren.

In Nederland, met name vanuit het Binnenhof, is men erg terughoudend om actief te stimuleren om deze groepen aan het werk te krijgen. Misbruik van de regelingen en daarmee misbruik van de betrokkenen wordt vaak aangevoerd als reden om zaken niet op te pakken. Ook het argument dat reguliere banen ingevuld worden door mensen die hier eigenlijk niet capabel voor zijn. Allemaal defensieve argumenten dus.

Gelukkig hebben we in Nunspeet wel actief beleid op dit gebied met als exponent de rol van jobcoach. Het is fijn als iedereen in de maatschappij meedraait, erbij hoort en zijn steentje bijdraagt.  Zeker deze zomer heeft mij ervan overtuigd dat we alle mensen ook echt nodig hebben om ondernemend Nunspeet draaiende te houden. Wellicht een mooi onderwerp om na deze droge en weinig actieve periode (de natuur heeft zich goed aangepast aan de periode van het politieke reces) eens met extra energie op te pakken? Uiteraard hebben we als Nunspeet ons te houden aan de nationale kaders maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid pakken en kijken of we net binnen de randjes kunnen blijven maar wel optimaal kunnen werken aan deze economisch en sociale uitdaging.

Marc Konings

Eerdere blogs

Nederland Fietsland

Nederland Fietsland

Met 22 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners, 32.000 kilometer aan fietspaden en de grootste fietsenstallingen ter...

Open deuren

Open deuren

Vorig weekend stonden de deuren van het gemeentehuis wijd open. Tijdens het open huis konden alle belangstellenden...